Jubileusz 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu Górze
05 maja 2013 r. Fot. Tadeusz Halicki
     
 

W niedzielę 5 maja 2013 roku zarząd OSP Grabowca-Góry zorganizował uroczysty jubileusz 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu Górze. Strażacy, pod dowództwem Bogusława Greniuka - komendanta gminnego OSP, przemaszerowali w szyku zwartym pod ołtarz polowy przy miejscowym kościele parafialnym. Strażakom towarzyszyła orkiestra dęta pod batutą Krzysztofa Świcy i poczty sztandarowe: Oddziału Gminnego Związku OSP RP, OSP Grabowiec Góra i zaproszonych organizacji kombatanckich: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Rejonowe w Grabowcu i Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Gminne w Grabowcu.

W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli:

- komendanci i prezesi jednostek OSP z terenu gminy Grabowiec,
- członkowie honorowi z OSP Grabowiec Góra: Alojzy Sieczkowski były przezes, i Antoni Pieczykolan - były kierowca-mechanik;
- Kazimierz Mielnicki - członek Zarządu Głównego OSP RP, prezes Oddziału Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu,
- Ryszard Stanibuła - były poseł na sejm RP, i członek honorowy OSP Grabowiec Góra,
- kpt. Przemysław Ilczuk - Zastępca Naczelnika Wydziału w PSP w Zamościu
- ks. kanonik Jan Chmaj - kapelan Strażaków Powiatu Zamojskiego,

- ks dziekan Zygmunt Żółkiewski - proboszcz miejscowej parafii,
- Krzysztof Kostrubiec - prezes Oddziału Zarządu Gminnego OSP RP w Grabowcu,
- Ryszard Sitarczuk - przewodniczący Rady Gminy Grabowiec,
- Daria Kodeniec - radna Rady Gminy Grabowiec,
- Stanisław Buczak - radny Gminy Grabowiec,
- Tadeusz Goździejewski - wójt Gminy Grabowiec,
- Tomasz Mołczan - sekretarz Gminy Grabowiec.

 Uroczystość otworzył Tadeusz Goździejewski - wójt Gminy Grabowiec. Powitał druhów
strażaków i zaproszonych gości.
 Mszę św. w intencji strażaków odprawił kapelan Strażaków Powiatu Zamojskiego, ksiądz kanonik Jan Chmaj i ks. dziekan Zygmunt Żółkiewski.
Po zakończeniu mszy św. Mirosław Gąska - prezes OSP Grabowiec Góra, zapoznał zebranych z najważniejszymi wydarzeniami minionego półwiecza.
W uznaniu zasług dla wyróżniających się druhów wręczono medale Za Zasługi dla Pożarnictwa i odznaki: "Strażak Wzorowy" i "Za wysługę lat", przyznaną przez Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.
Medale otrzymali - srebrny: Surma Jarosław, Kamil Orzechowski, Daniel Spieżak.
Brązowy : Tomasz Kozar, Kamil Szumiło.
Odznakę "Strażak Wzorowy" - Sawulak Mateusz i Adrian Oleszczuk.
Odznakę "Za wysługę lat": Pieczykolan Antoni(50), Trybalski Robert(35), Sieczkowski Alojzy (30), Surma Marian(30), Smoła Henryk(25),Rodzik Andrzej(20), Kruk Grzegorz (20), Soroka Mirosław( 20), Sołopa Edward (20),Gąska Mirosław (20), Szymański Grzegorz (15),Smoła Jarosław (10), Kozar Tomasz (5),Szumiło Kamil (10), Surma Jarosław (10),Chodun Mirosław (10), Sieczkowski Tadeusz (10), Seremak Piotr (5), Hołdaś Robert (5), Czata Sylwester (5).
Po uroczystych wystąpieniach zaproszonych gości oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciu udano się na poczęstunek do remizy OSP
w Grabowcu Górze.

 

 
5-05-2013 170.jpg
001.jpg
5-05-2013 008.jpg
5-05-2013 010.jpg
5-05-2013 011.jpg
5-05-2013 013.jpg
5-05-2013 015.jpg
5-05-2013 016.jpg
5-05-2013 017.jpg
5-05-2013 018.jpg
5-05-2013 019.jpg
5-05-2013 020.jpg
5-05-2013 021.jpg
5-05-2013 022.jpg
5-05-2013 023.jpg
5-05-2013 026.jpg
5-05-2013 034.jpg
5-05-2013 037.jpg
5-05-2013 040.jpg
5-05-2013 041.jpg
5-05-2013 042.jpg
5-05-2013 043.jpg
5-05-2013 046.jpg
5-05-2013 047.jpg
5-05-2013 049.jpg
5-05-2013 054.jpg
5-05-2013 055.jpg
5-05-2013 056.jpg
5-05-2013 057.jpg
5-05-2013 058.jpg
5-05-2013 060.jpg
5-05-2013 061.jpg
5-05-2013 062.jpg
5-05-2013 063.jpg
5-05-2013 064.jpg
5-05-2013 065.jpg
5-05-2013 067.jpg
5-05-2013 068.jpg
5-05-2013 069.jpg
5-05-2013 071.jpg
5-05-2013 072.jpg
5-05-2013 074.jpg
5-05-2013 075.jpg
5-05-2013 076.jpg
5-05-2013 079.jpg
5-05-2013 080.jpg
5-05-2013 082.jpg
5-05-2013 083.jpg
5-05-2013 084.jpg
5-05-2013 085.jpg
5-05-2013 087.jpg
5-05-2013 089.jpg
5-05-2013 091.jpg
5-05-2013 097.jpg
5-05-2013 098.jpg
5-05-2013 099.jpg
5-05-2013 100.jpg
5-05-2013 101.jpg
5-05-2013 103.jpg
5-05-2013 104.jpg
5-05-2013 106.jpg
5-05-2013 108.jpg
5-05-2013 109.jpg
5-05-2013 111.jpg
5-05-2013 113.jpg
5-05-2013 115.jpg
5-05-2013 116.jpg
5-05-2013 118.jpg
5-05-2013 120.jpg
5-05-2013 121.jpg
5-05-2013 123.jpg
5-05-2013 125.jpg
5-05-2013 127.jpg
5-05-2013 131.jpg
5-05-2013 134.jpg
5-05-2013 135.jpg
5-05-2013 136.jpg
5-05-2013 137.jpg
5-05-2013 138.jpg
5-05-2013 139.jpg
5-05-2013 140.jpg
5-05-2013 142.jpg
5-05-2013 144.jpg
5-05-2013 146.jpg
5-05-2013 149.jpg
5-05-2013 150.jpg
5-05-2013 152.jpg
5-05-2013 153.jpg
5-05-2013 156.jpg
5-05-2013 157.jpg
5-05-2013 158.jpg
5-05-2013 160.jpg
5-05-2013 161.jpg
5-05-2013 163.jpg
5-05-2013 166.jpg
5-05-2013 168.jpg
5-05-2013 171.jpg
5-05-2013 173.jpg
5-05-2013 174.jpg
5-05-2013 175.jpg
5-05-2013 176.jpg
5-05-2013 177.jpg
5-05-2013 178.jpg
5-05-2013 179.jpg
5-05-2013 181.jpg
5-05-2013 182.jpg
5-05-2013 186.jpg
5-05-2013 187.jpg
5-05-2013 188.jpg
5-05-2013 189.jpg
5-05-2013 191.jpg
5-05-2013 192.jpg
5-05-2013 193.jpg
5-05-2013 196.jpg
5-05-2013 201.jpg
5-05-2013 203.jpg
5-05-2013 210.jpg
5-05-2013 206.jpg