Up Uroczystość obchodów 68 rocznicy WYSIEDLENIA GRABOWCA I OKOLIC -20 lutego 2011 Prev Next

 Poprzednie zdjęcie  Ostatnia strona  Strona indeksu
051
052
053
054
055
  056.jpg  
 
 
 
 
 

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie uroczystości.
Po wręczeniu medali „Pro Memoria" osobom zasłużonym dla społeczności lokalnej, które na przestrzeni lat - czy to poprzez świadectwo życia, czy też historyczne publikacje, czy przez inicjatywy mające na celu pielęgnowanie pamięci o walkach niepodległościowych narodu polskiego - przyczyniały się do budowania dziedzictwa historyczno-kulturowego naszego regionu. Znaleźli się wśród nich: niezwykle ceniona doktor Regina Boczkowska, inspiratorka budowy nowego Ośrodka Zdrowia w Grabowcu i jego wieloletni kierownik, odznaczona za pracę zawodową i społeczną Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Honorową Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego; darzony szacunkiem i miłością -zwłaszcza przez mieszkańców Ornatowic, dumnych ze swojego wielkiego Rodaka -ks. prof. dr hab. Franciszek Greniuk, żołnierz AK, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, kierownik Katedry Historii Teologii Moralnej na Wydziale Teologii KUL, wikariusz generalny i kanclerz Kurii Diecezjalnej w Zamościu, autor ponad 260 publikacji, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski; Wacław Jaroszyński, prawnik pasjonujący się historią Grabowca, czego wyrazem są jego publikacje, w tym wspomniana wyżej pozycja „Siedem wieków Grabowca". W czasie II wojny światowej działał w AK; za tę działalność, w 1945 r., został zesłany na Ural. Inicjator założenia w Grabowcu „Chóru 700-le-cia" - znanego w latach 1967-70 w całym województwie lubelskim. Szczycący się tytułem Honorowego Obywatela Grabowca (nieobecny). Beata Kozaczyńska, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii Podlaskiej w Siedlcach, autorka niezwykle cennej publikacji „Losy dzieci z zamojszczyzny wysiedlonych do powiatu siedleckiego w latach 1943-1945", mającej na celu ukazanie nieznanych epizodów związanych z deportacją dzieci z Zamojszczyzny do powiatu siedleckiego, począwszy od chwili wysiedlenia i opuszczenia rodzinnego domu, przez pobyt w obozie przejściowym w Zamościu. Marian Nowogrodzki, mieszkaniec Żurawlowa, od lat zatroskany upamiętnianie miejsc, osób i wydarzeń związanych z walkami niepodległościowymi i działalnością narodowo-wyzwoleńczą, inicjator i organizator lokalnych uroczystości patriotycznych, reprezentujący również grabowieckie środowisko kombatanckie poza granicami gminy. (Fragment tekstu Anny Litwin NIEDZIELA NR 10 (650) ■ 6 MARCA 2011)

Całkowita ilość zdjęć: 56 | Ostatnia aktualizacja: 24.02.11 22:40 | Pomoc