Cmentarz z I wojny światowej, nieczynny - Wolica Uchańska - Gmina Grabowiec
Foto. Tadeusz Halicki


Położenie - na zachodnim krańcu wsi, przy drodze z Grabowca do Skierbieszowa, na szczycie wzniesienia.
Historia - cmentarz założony został po 1915 r., choć niewykluczone, że dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. I ponownie wykorzystany podczas II wojny światowej. Układ - wydłużony czworobk o powierzchni 0,07 ha. Cmentarz posiada 4 kwatery, wydzielone przez krzyżujące się alejki. W północnej części kopiec ziemny. Stan zachowania - na cmentarzu znajduj się mogiły zbiorowe i kopiec ziemny z I wojny światowej. Na mogiłach w części południowej wtórne pochówki z II wojny światowej, z betonowymi płytami, metalowymi i drewnianymi krzyżami.
Wyróżnione mogiły - na cmentarzu pochowani są żołnierze z I wojny światowej oraz ofiaiy II wojny światowej (żołnierze liniowi, partyzanci, ludność cywilna). Drzewostan - na obrzeżu północnej części cmentarz i w północnych kwaterach rośnie 12 dębów o rozmiarach pomnikowych. Ogrodzenie - siatka metalowa przy metalowych slupach. Rej. zab.: A/404 z 1987 r.
Danuta Kawałko - Zamojskie cmentarze.

Remont ogrodzenia i schodów - październik 2006 r

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg