Uroczystości upamiętniajace 62 rocznicę
wysiedlenia Grabowca
zorganizowane w dniu 13 lutego 2005 roku


 

W dniu 13 lutego 2005 roku (niedziela) w grabowieckim kościele odbyły się uroczystości upamiętniające 62 rocznicę wysiedlenia ludności Grabowca przez Niemców, zorganizowane z inicjatywy:  Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych, Koło Gminne w Grabowcu, Polskiego Związeku b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Koło Terenowe w Grabowcu, oraz Wójta Gminy Grabowiec.
Mapa terenów wysiedlonych >>>