DYREKTORZY
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GRABOWCU
od roku 1951

 

STANISŁAW RYBICKI 1951 – 1953

WŁODZIMIERZ PRYMAS 1953 – 1954

RUDOLF PROBST 1954 – 1955

JAN STOJEK 1955 – 1959

ZYGMUNT RACZYŃSKI 1959 – 1964

ALEKSANDER WOJTAS 1964 – 1969

JERZY KROTKIEWICZ 1969 – 1970

WOJCIECH MAZURKIEWICZ 1970 – 1975

ALEKSANDER WOJTAS 1975 – 1987

JÓZEF POCIENNIK – od 1987