Nawigacja
Wpisani w krajobraz Ziemi Hrubieszowskiej

2016-07-04

Wpisani w krajobraz Ziemi Hrubieszowskiej


Hrubieszowska terra incognita

Tradycje metody spędzania wolnego czasu, utarte od lat trasy najbardziej popularnych wycieczek w sztandarowe miejsca na­szego kraju, coraz częściej zastępowane są organizowaną indy­widualnie turystyką tematyczną. Nie umniejszając oczywistej wartości, architektonicznych i historycznych pereł naszego kraju, zauważalna jest tendencja do szukania nowych ścieżek, odkry­wania okolic pozornie mało atrakcyjnych turystycznie. Okazało się bowiem, że nie tylko krainy jezior, nadmorskie plaże czy gór­skie szlaki są jedynym słusznym pomysłem na wypoczynek. Pa­radoksalnie, to właśnie takie miejsca, wielokrotnie przepełnione tysiącami turystów, sprawiają, że dla wewnętrznego wyciszenia potrzebujemy udać się w zupełnie odmienne okolice.

Doskonałym pomysłem przy samodzielnym planowaniu trasy jest swoisty „klucz tematyczny". Nie sposób bowiem w krótkim określonym przez rytm pracy czasie, być wszędzie i zobaczyć wszystko. Warto skupić się na interesującym nas zagadnieniu i podążać trasą, na której napotkamy to, co dla nas najcenniejsze i najciekawsze. Tym oto sposobem część z nas wyruszy szlakiem Orlich Gniazd w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, inni udadzą się w wyprawę po dolnośląskich, tajnych niegdyś, podziemnych fabrykach III Rzeszy. Zupełnie inna grupa na swojej trasie może zaznaczyć przede wszystkim sanktuaria, kościoły, czy miejsca pamięci narodowej. Przygraniczny region hrubieszowski, choć niezwykle ważny w historii, nie był nigdy postrzegany, jako po­pularny cel turystycznych wypraw. Wciąż może być określany mianem terra incognita. Sytuacja ta w ostatnich latach zaczyna się jednak odmieniać, rośnie bowiem rzesza turystów poszukujących ciszy i spokoju w najdalej na wschód wysuniętej, nierozpoznane), wielokulturowej krainie nad Bugiem.

Oddajemy w Państwa ręce publikację specyficzną. Z jednej stro ny jest to klasyczna, atrakcyjne graficznie kompendium podsta­wowej wiedzy na temat znanych i nieco mniej znanych sylwetek związanych z regionem hrubieszowskim. Z drugiej natomiast, jest to forma przewodnika, w którym w zupełnie subiektywny sposób wybrane zostały miejsca godne odwiedzenia, związane z twórcami - poetami, rzeźbiarzami, malarzami, których losy splotły się z Hrubieszowem i okolicami. Niektóre z tych postaci będą Państwu doskonale znane - nazwiska takie jak Bolesław Prus, Bolesław Leśmian, czy znany z telewizyjnego cyklu „Piórkiem i węglem" Wiktor Zin, na trwałe wpisały się w naszą świadomość. Jednak sylwetek, godnych przybliżenia jest zdecydowanie większa liczba. Przedstawiamy je z nadzieją, że ich życie i twórczość, uka­zane przez pryzmat konkretnych miejsc na mapie Hrubieszowszczyzny, zachęci Państwa do podążenia ich śladem.

Bartłomiej Bartecki

Dyrektor Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

PUBLIKACJA >>

Fotokopie: Tadeusz Halicki