80. rocznica wysiedlenia Grabowca i okolicznych wsi przez niemieckiego okupanta
Dodane przez Admin dnia Luty 21 2023 10:46:36

2023-02-21

W 80. rocznicę wysiedlenia Grabowca i okolicznych wsi przez niemieckiego okupanta i martyrologii Dzieci Zamojszczyzny z terenu gminy Grabowiec w latach 1942-1943

Związki kombatanckie, wójt gminy, proboszcz parafii grabowieckiej, dyrekcja zespołu szkół, gminny ośrodek kultury w dniach 24-26.02. br. - przypomną tragiczne wydarzenia z okresu okupacji niemieckiej.

(...)Od 21 stycznia 1943 r. rozpoczęło się wysiedlanie Polaków z gminy Grabowiec. 23 stycznia 1943 r. wysiedlono wsie: Szystowice i Skibice, w następnych dniach inne. Samą osadę Grabowiec i Górę Grabowiec wysiedlono 20 lutego 1943 r. Łącznie w gminie wysiedlono 6129 osób (2351 mężczyzn, 2579 kobiet i 1199 dzieci). Akcję przeprowadzało Gestapo, SS, żandarmeria i Ukraińcy w służbie niemieckiej. Wysiedlenie miało bardzo brutalny przebieg. Zamordowano 52 osoby (30 mężczyzn, 13 kobiet i 9 dzieci). Na opuszczonych przez Polaków gospodarstwach osadzono 3500 Ukraińców, przerzuconych z powiatu zamojskiego. Straty materialne poniesione przez Polaków w gminie wyniosły około 8 milionów złotych według szacunku przedwojennego. W osadzie pozostawiono jedynie 26 rodzin rzemieślniczych. W tych tragicznych dniach lutego 1943 r. szczególną gehennę przeżywały dzieci. Odebrane rodzicom przez niemieckich i ukraińskich bandytów i załadowane do bydlęcych wagonów zostały skazane na pewną śmierć z zimna i głodu. Tylko dzięki ofiarności i bohaterstwu dobrych ludzi część z nich ocalała.... (Z książki Wacława Jaroszyńskiego - SIEDEM WIEKÓW GRABOWCA - ROZDZIAŁ VIII)  

Niżej program  (wg projektu GOK w Grabowcu)

Relacja z uroczystości >>


Treść rozszerzona

 

Plakat ze strony Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu.

---------------------------------------------------------------------

Przypomnienie 70. rocznicy wysiedlenia przez niemieckiego okupanta i martyrologii Dzieci Zamojszczyzny z terenu gminy Grabowiec >>