Publikacja - Wielki protest małej wsi
Dodane przez Admin dnia Maj 24 2023 18:40:43

2023-05-24

Wielki protest małej wsi

Zainteresowanym udostępniam publikację na 300. stronach w pliku pdf do pobrania.

Jest to zbiór artykułów prasowych, internetowych  i informacji telewizyjnych na temat protestu mieszkańców  Żurawlowa i okolicznych wsi w gminie Grabowiec, przeciwko  koncernowi Chevron o ochronę wód i środowiska naturalnego.

Publikacja zawiera także bogatą dokumentację fotograficzną w części autorstwa Andrzeja Bąka (artysty fotografika).

Był to trwający czterysta dni  (03.06.2013 r. do 07.07.2014) najdłuższy na świecie lokalny protest przeciwko odwiertom  w poszukiwaniu gazu łupkowego...


Treść rozszerzona

Gaz z łupków wtargnął szturmem na agendy polityczne w Polsce i Europie i trafił do świadomości społeczeństwa około 2011 roku. Stosunkowo często można było wtedy usłyszeć, jak politycy, naukowcy, dziennikarze i urzędnicy wkraju i za granicą prezentowali potencjalne korzyści płynące z eksploatacji gazu, rozpalając nadzieje opinii publicznej na niezależność energetyczną, rozwój przemysłowy, a nawet egalitarny podział zysków z wydobycia w postaci krajowego funduszu emerytalnego...(Anna Szołucha). 

W tym szleństwie z gazem łupkowym swoją historię miała także gmina Grabowiec a w szczególnści mała wieś Żurawlów. Mieszkańcy Żurawlowa i okolicznych wsi podjęli nierówną walkę w formie protestu z wielkim światowym koncernem  o ochronę wód i środowiska naturalnego.

Był to jeden z nadłużej trwających tego rodzaju protestów na świecie. Trwał ciągle przez czterysta dni. W prezentowanej publikacji na 300. stronach zebrałem artykuły prasowe, internetowe, zdjęcia a także informacje z lokalnych telewizji.

Jest to historia bez precedensu na skalę światową. Zdesperowani mieszkańcy walczą osamotnieni o zachowanie czystości środowiska naturalnego w którym żyją i pracują. Zapraszam do lektury..

 

Link do pobrania pliku pdf. >>