25 Marzec 2023 06:28
Nawigacja
Artykuły » WYDARZENIA » ARCHIWUM WYDARZEŃ - ROK 2006
ARCHIWUM WYDARZEŃ - ROK 2006

Wydarzenia w 2006 r.15.12.2006 r.

W dniu 20 grudnia 2006 r. (środa) o godzinie 18:00 w budynku TV Lublin odbył się pokaz filmu  o malarzu Czachurskim. Po filmie odbyła się dyskusja. Na antenie film ten był emitowany w dniu 25 grudnia 2006 r. o godz. 18:45.


 

07.12.2006 r.
Z dniem 1 grudnia 2006 r na stanowisko Kierownika Posterunku Policji w Grabowcu został mianowany sierż. szt. Soroka Dariusz. W Policji służy od 16 lutego 1991 r. Zajmował różne stanowiska w pionie prewencji i kryminalnym w KRP w Hrubieszowie i w KMP w Zamościu. Od 1 czerwca 2006 r. pełnił obowiązki Kierownika Posterunku Policji w Grabowcu.

 27. 11.2006 r.

 

Ochotnicza Straż Pożarna Grabowiec została wyróżniona dyplomem za udział w konkursie ogólnokrajowym na Najlepsza Stronę Internetową.PROJEKT I WYKONANIE Dominik Kordyś - deejaydk@interia.pl Zobacz dyplom >> Wyróżniona strona >> http://www.ospgrabowiec.end.pl/

 


 


20.11.2006 r.

Zakończenie pierwszego etapu budowy chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Grabowca Góry.Chodnik finansowany ze środków powiatowych, z budżetu Gminy Grabowiec na ten cel wydatkowano kwotę 20 000 zł. 

 


 


W dniu 06 grudnia br. odbyła się się druga po wyborach sesja Rady Gminy, wybrany na drugą kadencję Wójt Gminy Grabowiec Zdzisław Koszel złożył uroczyste ślubowanie i otrzymał zaświadczenie o wyborze z rąk przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Alicji Smoły. 

 


 


Podatki nie wzrosną. Radni w nowej kadencji zadecydowali w dniu 06 grudnia 2006 r., że stawki do naliczania podatku w przyszłym roku pozostaną na poziomie z roku bieżącego. Wójt Gminy Grabowiec będzie zarabiał tyle samo co w poprzedniej kadencji t.j. 6.126,00 zł (brutto) Uchwały Rady Gminy o podatkach lokalnych opublikowano na stronie BIP w zakładce "Finanse"

 


 


W dniu 24 listopada 2006 roku odbyła się pierwsza po wyborach sesja Rady Gminy. Radni złożyli ślubowanie i otrzymali zaświadczenia o wyborze. Radni  wybrali przewodniczącego Rady, zastępcę oraz powołali komisje stałe Rady. W wyborach samorządowych 12 listopada 2006 r. wybrano 15 radnych w tym siedmiu na drugą kadencję. Czytaj więcej na stronie o samorządzie. Wspólne zdjęcie >>

 W dniu 14 października 2006 r.  w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza odbyła się UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA HALI SPORTOWEJ W GRABOWCU. Program uroczystości: 10:00 Msza św. w miejscowym kościele11:15 Uroczyste przecięcie wstęgi11:25 Przemówienie Wójta Gminy Grabowiec Zdzisława Koszela >>11:50 Poświęcenie hali sportowej11:55 Wystąpienia zaproszonych gości12:25 Wręczenie nagród dla nauczycieli12:30 Część artystycznaOkoło godz. 13:00 obiad dla zaproszonych gości
Fotoreportaż z uroczystości >>


 


W dniu 08 października 2006 r odbyła się uroczystość wręczenia medalu „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE” Rozpoczęcie mszą św. w miejscowym kościele o godzinie 12:00. Na uroczystość zaproszono 22 pary jubilatów. 

 


 


W dniu 24 września 2006 r. o godzinie 11:00 przy pomniku pomordowanych żołnierzy polskich w Grabowcu Górze, odbyły się uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia z 25 września 1939 roku. Opis tych wydarzeń >> Mały Katyń ,   Epizod z 25 września 1939 r.


 

25 czerwca 2006 roku O godzinie 11:00 zorganizowano gminne zawody sportowo-pożarnicze na błoniach pod Górą Grabowiecką. W zawodach uczestniczyło 12 drużyn z 11 jednostek OSP z Gminy Miączyn oraz 11 drużyn  z 9 jednostek OSP z Gminy Grabowiec.

 


 


20 czerwca 2006 r. 

W sali remizy OSP Grabowiec odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Grabowcu. W zjeździe uczestniczyli delegaci z jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Grabowiec, a także zaproszeni goście oraz zasłużeni druhowie z naszej gminy. Zjazd zwoływany jest co pięć lat. Podczas zjazdu wybierane są nowe władze w strukturze gminnej związku, a mianowicie Zarząd Oddziału Gminnego oraz Komisja Rewizyjna Oddziału. Zanim jednak przystąpiono do wyborów nowych władz, sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP złożył prezes Zarządu druh Krzysztof Kostrubiec. W swoim przemówieniu podsumował efekty pracy i zaangażowania 212 członków OSP za okres minionej kadencji 2001-2006, w tym 40 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Z kolei sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył druh Tomasz Halicki, który swoje wystąpienie zakończył wnioskiem o przegłosowanie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Gminnego. Absolutorium zostało udzielone jednomyślnie, a wybory nowych władz odbyły się po krótkiej przerwie.Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grabowcu ukonstytuował się następująco: prezes – Krzysztof Kostrubiec, wiceprezes – Alojzy Sieczkowski, wiceprezes – Stanisław Kuropatnicki, komendant gminny – Bogusław Greniuk, sekretarz – Tadeusz Halicki, skarbnik – Tadeusz Wójciuk, członek prezydium – Mirosłąw Bednarczyk, członek zarządu – Tomasz Halicki, członek zarządu – Ryszrd Stanibuła, członek zarządu – Krzysztof Tatys, członek zarządu – Michał Radelczuk, członek zarządu – Marek Jaroszyński, członek zarządu – Wiesłąw tryniecki, członek zarządu – Adam Telega, członek zarządu – Stanisław Krajewski, członek zarządu – Franciszek Staszczuk, członek zarządu – Stanisław Zarek, członek zarządu – Władysław Buczak, członek zarządu – Emil Jabłoński członek zarządu – Krzysztof Matwiejczuk.Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu wybrał także przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego. Zostali nimi druhowie Ryszard Stanibuła i Krzysztof Kostrubiec. Podczas zjazdu wybrano także Komisję Rewizyjną Zarządu. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: przewodniczący – Wiesław Billewicz, sekretarz – Piotr Popek, członek – Piotr Karczmarczyk. Na zakończenie zjazdu została przyjęta uchwała programowa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grabowcu na lata 2006-2011. W uchwale tej zostały zawarte główne kierunki działania na najbliższą kadencję dla Zarządu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.
Tadeusz HalickiSekretarz ZOG ZOSP RP

- uczestniczyli delegaci >>- zaproszeni goście >>- Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grabowcu ukonstytuował się następująco >>18 czerwca 2006 roku. Odbyła się uroczystość z okazji 62 rocznicy pacyfikacji przez Niemców Grabowca i okolic.Organizatorami uroczystości byli:Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych i Hitlerowskich Więzień i Obozów KoncentracyjnychZwiązek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Gminne w Grabowcu.oraz Wójt Gminy Grabowiec

 

 

 19 lutego 2006 r. Zorganizowano uroczystość z okazji 63 rocznicy wysiedlenia przez Niemców Grabowca i okolic.Organizatorami uroczystości byli:Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych i Hitlerowskich Więzień i Obozów KoncentracyjnychZwiązek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Gminne w Grabowcu oraz Wójt Gminy Grabowiec

 

Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 22
· Najnowszy użytkownik: doterlepu1976
TPG - ORGANIZACYJNE
CELE TOWARZYSTWA
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY TPG
KORESPONDENCJA
WYDARZENIA

GAZ ŁUPKOWY
WYSTAWY
KONKURSY
DOŻYNKI GMINNE
ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO
WYDARZENIA 2005
WYDARZENIA 2006
WYDARZENIA 2007
WYDARZENIA 2008
WYDARZENIA 2009
WYDARZENIA 2011
WYDARZENIA 2014


 

GRABOWIEC
WZMIANKI HISTORYCZNE
JUBILEUSZE I ROCZNICE
IZBA PAMIĘCI
TWÓRCA LUDOWY
NOCLEGI
STOWRZYSZENIE ABSOLW. LO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
SKOROWIDZE AKT METRYKALNYCH
ROZKŁAD JAZDY BUS..
RESTAURACJA 'AMELIA'

Z ARCHIWUM KLISZ FOTOGRAFICZNYCH

GMINA GRABOWIEC
MAPA GMINY
PLANY ROZWOJU GMINY
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
W MEDIACH O GMINIE
PARAFIA GRABOWIEC
PARAFIA TUCZĘPY
WSPOMNIENIA
HONOROWY OBYWATEL
ZASŁUŻONY OBYWATEL
KOŁO PSZCZELARZY
CMENTARZE
REZERWATY I PARKI
FOTO-GALERIA
FOTOREPORTAŻ
LUDZIE Z PASJĄ
FOTKI TADEUSZA KĄKOLA

GRABOWIEC W INTERNECIE

WSPÓŁDZIAŁAMY

Wygenerowano w sekund: 0.01 trulib.blogspot.com