Nawigacja
PARAFIA GRABOWIEC p.w. Świętego Mikołaja

 

 


 

 

Kościół w Grabowcu. Więcej zdjęć >>

Adres: Kościelna 5, 22-425 Grabowiec
   Tel.  84 651 24 06
 

Odpust: 16 lipca, 6 grudnia
Liczba mieszkańców: 3800


Proboszcz: Ks. Zygmunt Żółkiewski

 Wikariusze:

Wikariusze: 

 • Ks. Konrad Bulak
 • Ks. Paweł Kostrubiec
 •  

    (Aktualizacja - 24-10-2014)  Parafia erygowana: 02.02.1394


  Do parafi należą miejscowosci: Bereść, Bronisławka, Czechówka, Dańczypol, Góra Grabowiec, Grabowczyk, Grabowiec, Hołużno, Ornatowice z koloniami, Siedlisko, Skomorochy Duże, Skomorochy Małe, Szczelatyn, Szerokie, Szystowice z koloniami, Wolica Uchańska, Żurawlów  Kościoły filialne: Ornatowice, Skomorochy Duże  Historia Parafii  >>


  Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii: 


  1. Kościół filialny, pw. Św. App. Piotra i Pawła, w Ornatowicach, z lat 1986-88, styl współczesny, wg. projektu Zygmunta Nowaka z Tomaszowa Lub. Obok kościoła dzwonnica z r. 1999, w niej dzwon o nazwie: ?św. Franciszek?, poświęcony, 12 VI 1999 r., przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Zamościu. Przy kościele drewniana kapliczka ku czci MB Fatimskiej. Odpust: Uroczystość św. App Piotra i Pawła (29 VI). 

  2. Kaplica grobowa, pw. św. Floriana, w Skomorochach Dużych. Murowana, wybudowana w r. 1920 przez Stanisława Skomorowskiego, w r. 1942 przekazana na cele sakralne parafii św. Mikołaja w Grabowcu, używana dla celów duszpasterskich. 

  3. Kapliczka przydrożna, pw. Najświętszego Serca Jezusowego, w Dańczypolu, z r. 1981. 

  4. Kapliczka, pw. Św. Jana Chrzciciela, w Szystowicach, z poł. w. XX. Doroczny odpust (niedziela po 24 VI). 

  5. Kapliczka w Grabowczyku. Zapewne z XIX w. Na czterech drewnianych słupach był umieszczony daszek namiotowy. Wewnątrz rzeźba św. Józefa w charakterze barokowo-ludowym. Gruntownie przebudowana sumptem K. Garbacz w 2001 r. 

  6. Figura przydrożna w Grabowcu, z 1. poł. w. XIX. Kamienna, z rzeźbą św. Floriana 

  7. Kapliczka przydrożna, pw. Św. Barbary, w Czechówce, z r. 2000, fund. przez górników - emerytów, 

  8. Kapliczka z figurą MB w Kol. Ornatowice, z lat trzydziestych XX w., przy dawnym dworze Rudnickich, 

  9. Kapliczki na Górze Grabowiec: drewniana (dłubana w pniu lipowym) z figurą MB Fatimskiej z r. 1997, murowana z cegły z figurą Jezusa Frasobliwego z r. 2000, drewniana z figurą Matki Bożej z r. 1999, pomnik ku czci pomordowanych we wrześniu 1939 r., przez Armię Czerwoną, żołnierzy Wojska Polskiego i rannych ze szpitala polowego, poświęcony 17 IX 1989 r. 

  10. Kapliczki w Bereściu: dłubana w pniu lipowym, z figurą św. Floriana z r. 1997, dłubana w pniu dębowym z figurą MB Fatimskiej z r. 1997, dłubana w pniu sosnowym z figurą Chrystusa Zmartwychwstałego z r. 1996.  Cmentarze: 

  1. Cmentarz rzymskokatolicki w Grabowcu, założony, dla katolików obu obrządków, między 1792 a 1798 rokiem. W latach 1875 - 1926 oraz 1939 - 1945 korzystali z niego także prawosławni. Jest to wydłużony prostokąt o pow. 3,8 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony pełnymi i ażurowymi elementami betonowymi. 

  2. Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki w Bereściu, nieczynny, założony, dla parafii unickiej, w XIX w., po r. 1875 korzystali z niego prawosławni, o pow. 0,2 ha. 

  3. Cmentarz prawosławny w Bereściu, nieczynny, założony prawdopodobnie na początku XX w., o pow. 0,17 ha. 

  4. Cmentarz z I wojny światowej w Bereściu, nieczynny, założony prawdopodobnie po r. 1915, otoczony wałem ziemnym, kwatera z II wojny światowej wydzielona z reszty cmentarza płotkiem z metalowych przęseł. 

  5. Cmentarz z I wojny światowej w Wolicy Uchańskiej, nieczynny

  6. Cmentarze żydowskie: stary i nowy, w Grabowcu, nieczynne.  O d p u s t y: 
  MB Szkaplerznej (16 VII), 
  św. Mikołaja (6 XII).  Księgi metrykalne: 
  chrztów: od r. 1786 
  małżeństw: od r. 1786 
  zmarłych: od r. 1786  Kronika parafialna: od r. 1947 

  Powołania z terenu parafii: ks. Franciszek Greniuk, ks. Mieczysław Marszałek (archidiec. lubelska), ks. Franciszek Mociak (archidiec. lubelska), ks. Franciszek Kamiński (Henryk Nowicki), diec. szczecińsko-kamieńska), ks. Zenon Nowicki, ks. Marian Oszust, ks. Mirosław Prokop, O. Jacek Soroka (franciszkanin) s. Szczepana Pietnowska (albertynka), s. Adria (albertynka), s. Lesława (serafitka), br. Antoni Syty (paulin), br. Janusz Popek (Misjonarze św. Wincentego a Paulo), Katarzyna Litwin (nowicjuszka ss. NMP Wielkiego Zawierzenia).  Księżą pochowani na miejscowym cmentarzu: ks. Wincenty Dudziński, ks. Stefan Sawecki, dn Antoni Praczuk

  Pogrzeb ks. Franciszka Nuci w Lubaczowie 13.07 2007 r. (fot. T.Halicki) >>


  Kościół unicki św. Kajetan (rozebrany w 1954 r.) >>

   


  PROBOSZCZOWIE PARAFII  GRABOWIEC 1394 – 2006

  1. Ks. Jan 1394 –1411
  2. Ks. Jakub 1425 – 1431
  3. Ks. Walentyn 1497 – 1502
  4. Ks. Mateusz 1526 
  5. Ks. Stanisław Piotrowski 1526
  6. Ks. Jan Ostrowski 1528
  7. Ks. Jan Piotrowski 1528 – 1557
  8. Ks. Marcin Małdrzykowski 1594 – 1609
  9. Ks. Stanisław Sutkowski 1614 – 1617
  10. Ks. Piotr Myszkowski 1617
  11. Ks. Bartłomiej Sołomoński 1620
  12. Ks. Erazm Zamojski 1622
  13. Ks. Stanisław Rodyszewski 1624
  14. Ks. Albert Batazy (Batuda) 1629 – 1641
  15. Ks. Adam Kucharski 1647 – 1648
  16. Ks. Paweł Belawski 1653 
  17. Ks. Bonawentura Winiarski 1655
  18. Ks. Eliasz Pniowski 1658 – 1671
  19. Ks. Łukasz Rutkowski 1688
  20. Ks. Piotr Raczkowski 1694
  21. Ks. Augustyn Zaborowski 1696
  22. Ks. Paweł Garbowski 1715
  23. Ks. Jan Jabłoński 1715 – 1717
  24. Ks. Mikołaj Żyrzyński 1717
  25. Ks. Wojciech Skierski 1736
  26. Ks. Grzegorz Offinowski 1741
  27. Ks. Jan Łużecki 1742
  28. Ks. Antoni Milewski 1754 – 1770
  29. Ks. Michał Drozdowski 1770
  30. Ks. Michał Szulc 1772 – 1776
  31. Ks. Józef Jan Łoza 1773

  32. Ks. Mikoliński 1783
  33. Ks. Jan Wołkowicz 1785 – 1786
  34. Ks. Jan Filipowicz 1786 – 1800
  35. Ks. Wojciech G. Moruński 1800 – 1803
  36. Ks. Kazimierz Malicki 1894 – 1827
  37. Ks. Wincenty Dudziński 1828 – 1849
  38. Ks. Tomasz Garlicki 1849 – 1850
  39. Ks. Piotr Bychawski 1850 – 1868
  40. Ks. Feliks Truszczyński 1868 – 1869
  41. Ks. Józef Mleczek 1869 – 1871
  42. Ks. Roman Bronik 1875 – 1877
  43. Ks. Antoni Kwiatkowski 1878 - 1880
  44. Ks. Feliks Kamiński 1880 – 1888
  45. Ks. Stanisław Redke 1888 – 1892
  46. Ks. Antoni Komorowski 1882 – 1908
  47. Ks. Antoni Rudziński 1908 - 1913
  48. Ks. Julian Kiliński 1913 – 1923
  49. Ks. Andrzej Borsukiewicz 1923 - 1925
  50. Ks. Ludwik Wielgosz 1925 - 1928
  51. Ks. Wojciech Bojarczuk 1928 - 1933
  52. Ks. Józef Czarnecki 1933 – 1940
  53. Ks. Stanisław Orłowski 1940 – 1941
  54. Ks. Władysław Dziewulski 1941
  55. Ks. Stanisław Orłowski 1941
  56. Ks. Wincenty Łapkiewicz 1941 – 1942
  57. Ks. Jan Modrzejewski 1942 – 1947
  58. Ks. Edward Dolecki 1947 – 1955
  59. Ks. Ignacy Kilis 1955 – 1961
  60. Ks. Stefan Sawecki 1961 - 1982
  61. Ks. Franciszek Nucia 1982 – 1995
  62.Ks. Stanisław M. Budzyński 1995 

  63. Ks. Zygmunt Żółkiewski

  http://www.diecezja.zamojskolubaczowska.pl