Nawigacja
ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Zarząd TPG po wyborach 8 lutego 2012 roku.

1. Tadeusz Halicki - prezes

2. Janina Ciszewska-Kąkol - z-ca prezesa (Zmarła 29 kwietnia 2021 r. w wieku 71 lat)

3. Krystyna Czausz - skarbnik

4. Teresa Zirebiec - sekretarz

5. Adam Skóra - członek

------------------------------------------------

Komisja Rewizyjna

1. Elżbieta Nowak - przewodniczący

2. Marian Hawryluk - sekretarz (zmarł)

3. Teresa Goździejewska - członek

-------------------------------------------------------------