Nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy uroczyście przekazany dla OSP w Grabowcu-Górze

 

 

W uroczystości uczestniczyli prezesi  OSP z terenu gminy Grabowiec z Krzysztofem Kostrubcem - prezesem Zarządu Gminnego OSP , Komendant Miejski PSP - bryg. Jacek Sobczyński, Elżbieta Pieńkosz, płk Mieczysław Skiba, ks. Zygmunt Żółkiewski - miejscowy proboszcz, Kazimierz Mielnicki - wicestarosta zamojski, Arkadiusz Bratkowski, Ryszard Stanibuła, wójtowie dwóch minionych kadencji: Zdzisław Koszel i Tadeusz Goździejewski, Agnieszka Rachańska - przewodnicząca Rady Gminy, Tomasz Mołczan - sekretarz gminy i inni zaproszeni goście. 
Po zakończeniu uroczystości, gospodarze poczęstowali gości wspaniałym obiadem. Podczas obiadu grali i śpiewali  członkowie kapeli ludowej z GOK w Grabowcu. 

 

Zobacz fotoreportaż z uroczystości >> Album Google