Noworoczne Spotkanie

W programie spotkania: 

1. Życzenia Noworoczne, poczęstunek.

2. Uwagi o rocznej pracy TPG
- przyjęcie nowych członków,
- omówienie zmian w statucie,
-dyskusja, wnioski, propozycje.

3. Obejrzenie prac p. Katarzyny Sawickiej

4.  Propozycja szkolenia w zakresie obsługi komputera


 

„Mróz, biały ojciec zimy, starzec siwy,
Skrada się w sioła przez śniegowe niwy,
Podchodzi milczkiem pod uśpione chaty
I w przecudowne , fantastyczne kwiaty 
Maluje okien szyby srebrnym szronem” 

                                Leopold Staff

 


 

Zaproszenie - plik pdf