NOWOROCZNE SPOTKANIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ GRABOWCA - 8-01-2013 r.

     

Prezes Towarzystwa Tadeusz Halicki otworzył uroczyste spotkanie, powitał zaproszonych gości oraz członków i sympatyków Towarzysztwa. W swoim wystąpieniu zaproponował by to spotkanie miało charakter i nastrój towarzyski a na podsumowanie rocznej pracy TPG i omówienia zamierzeń na rok bieżący - spotkamy się w marcu.


            W nastroju minionych świąt i z okazji Nowego Roku -  ciepłe i serdeczne życzenia w imieniu Zarządu Towarzystwa złożyła v–ce prezes TPG  pani Janina Ciszewska–Kąkol. Przy świątecznej choince uczestnicy spotkania zaśpiewali kolędę.     Pan Roman Bernard, który przyjął zaproszenie Zarządu TPG na Noworoczne Spotkanie, jest naszym współziomkiem. Pochodzi z Żurawlowa i ukończył grabowieckie liceum. Aktualnie mieszka w Tarnawatce i tam przewodniczy Stowarzyszeniu Wzgórze Przyjaźni. Zapoznał zebranych z celami i działalnością Stowarzyszenia. Pan Roman w swoich wspomnieniach przypomniał zebranym nazwiska i sylwetki ówczesnych nauczycieli i uczniów swojego rocznika oraz podzielił się informacjami na temat drzewa genealogicznego swojej rodziny. Wzbudził tym duże zainteresowanie i sporo pytań.
W dalszej części Spotkania zebrani obejrzeli filmową relację p. Sabiny Kicińskiej z Grabowca, nt. jej tragicznych przeżyć na Wołyniu w latach 1943-44. Jest to jedno z cyklu wspomnień naszych mieszkańców, jakie dokumentujemy w ramach działalnosci TPG.

             O swoich ciekawych formach pracy opowiedziała pani Katarzyna Sawicka  - plastyk w tutejszym GOK.  Zaprezentowała  obrazy, rysunki, grafikę, kolaże, ozdoby – wykonane różną techniką – jej prace wzbudziły autentyczny podziw i uznanie.

            Na zakończenie spotkania zaśpiewał dziecęcy zespół wokalny „ Aniołki Karola” przy akompaniamencie i pod kierunkiem pana Karola Chilewicza - instruktora muzyki w tut. GOK.

         Wystrój sali oraz poczęstunek przygotowały panie z GOK i członkowie TPG; szczególnie wyróżniła się pani Maria Orzechowska, która rozpoczęła swoją przynależność do TPG od przygotowania wspaniałego i smacznego tortu - dziękujemy.

      Na ręce pani Elżbiety Nowak - dyrektor GOK - składamy podziękowania wszystkim pracownikom za współpracę i pomoc w zorganizowaniu Spotkania Noworocznego.

                                                                         Zarząd Towarzystwa.

Fotoreportaż >>