70 ROCZNICA WYSIEDLENIA GRABOWCA I OKOLIC

Znajomość historii, pamięć o ludziach, którzy tutaj żyli przed nami, to fundament każdego społeczeństwa, narodu i państwa. Kolejny raz odżywają wspomnienia. Mimo, że od tej tragedii minęło już 70 lat, to dla wielu spośród nas żal i ból nie przemijają. Prawie każda rodzina w okresie minionej wojny straciła kogoś bliskiego.
Zbiorowe wysiedlenia, wywóz na przymusowe roboty do Niemiec aresztowania, rozdzielanie rodzin, kierowanie do obozów zagłady, mordowanie niewinnych dzieci, to było piekło przeżywane przez naszych rodaków. Nie ma słów, którymi można oddać rozmiar tej tragedii i zrozumieć bestialstwo niemieckiego okupanta.
Wszystkim prawym ludziom, którzy przeżyli II wojnę światową, należą się wyrazy najwyższego szacunku. Wyrazy szacunku i podziękowania należą się także tym wszystkim, którzy dokumentują i domagają się rzetelnej oceny faktów historycznych z tamtych lat. Nadal istnieje wiele wydarzeń historycznych, które wymagają wyjaśnienia, ponieważ są fałszowane. Nadal istnieją osoby, zafascynowane zbrodniczymi ideologiami do tego stopnia, że próbują je kultywować, a nawet reaktywować. Trzeba ich powstrzymać. Rola świadków tamtych wydarzeń jest nieoceniona.
Warto pamiętać, że przez wieki, żadna siła militarna nie była w stanie zgasić ducha polskości.
'Ludzie ludziom zgotowali ten los' - to motto pojawia się we wstępie do 'Medalionów' Zofii Nałkowskiej. Ma ono uświadomić do jakiego okrucieństwa zdolny jest człowiek wobec drugiego człowieka. Obozy koncentracyjne, masowe ludobójstwa, uprzedmiotowienie jednostki, pozbawienie jej godności. Zbrodnie zawsze  były dziełem ludzkim. Relacje więźniów obozów i ofiar II Wojny Światowej prowadzą do ogólnych refleksji na temat ludzkiej natury, jej podatności na zło i wytrzymałości na cierpienie wobec jakiego została postawiona. Motto nie jest tylko komentarzem do wojny, ale również ostrzeżeniem przed możliwością powtórzenia się historii oraz świadectwem pogwałcenia wszelkich norm moralnych i etycznych, w czasach terroru drugiej Wojny Światowej.

Więcej >>

Broszura przygotowana dla upamiętnienia 70-rocznicy wysiedleń >> plik pdf 667 KB

Foto: Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach

Broszura przygotowana dla upamiętnienia 70-rocznicy wysiedleń >> plik pdf 667 KB