Komunikat rolników walczących z agresją koncernu Chevron.

Od 03 czerwca 2013r protestujemy przeciw planom poszukiwania 
i w konsekwencji wydobyciu gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego na naszym terenie.

Nasz protest trwa ponad osiem dni przy całkowitej bierności urzędników samorządowych wszystkich szczebli.

Toksyczna działalność firmy Chewron znana jest na całym świecie.

Nie pozwolimy na ryzykowne eksperymenty na naszej ziemi. Nasza ziemia jest dla nas zbyt cenna aby ryzykować jej zatrucie.

Utrzymujemy się z pracy na tej ziemi i na tym opieramy przyszłość naszych dzieci, wnuków i kolejnych pokoleń. Ta ziemia to najżyźniejsze grunty w Polsce, to spichlerz naszego kraju.

Nie pozwolimy na zniszczenie tego dobra w imię korporacyjnych interesów koncernu paliwowego. Mamy zamiar tu żyć i tu pracować.

ONI chcą wyssać z tej ziemi to co dla nich cenne, nie zważając na nasze wartości. To gwałt z toksyczną lewatywą na tej ziemi. Po jakimś czasie koncern pójdzie dalej, a my zostaniemy z trucizną w tej ziemi i zdegradowanym terenem.

Bez względu na ponoszone koszty nie zrezygnujemy z naszego protestu, będziemy blokować działania Chevronu do skutku.

ŻĄDAMY NATYCHMIASTOWEGO ZANIECHANIA PLANÓW POSZUKIWAŃ
I WYDOBYCIA GAZU ŁUPKOWEGO NA TERENIE NASZEJ GMINY.

ŻĄDAMY PRZYWRÓCENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA DZIAŁKACH WYDZIERŻAWIONYCH POD BUDOWĘ WIERNI.

Agresywne i bezprawne działania koncernu spowodowały straty w naszej działalności. Całodobowy protest pozbawił nas możliwości wykonania zabiegów rolnych na naszych polach.

Żądamy zadośćuczynienia - oczekujemy wykonania naprawy zniszczonej drogi w Szczelatynie.

Jesteśmy gotowi wykupić umowy dzierżawy aby ta ziemia rodziła plony, bo do tego jest przeznaczona.   

Sołtysi wsi: Żurawlów, Szczelatyn, Rogów, Siedliskooraz mieszkańcy gmin Grabowiec i Miączyn


Źródło: http://occupychevron.tumblr.com/

 

Obraz na żywo z miejsca protestu w Żurawlowie >>APEL O POMOC

Zwracamy się do wszystkich możliwych organizacji, urzędów
i obywateli Europy z apelem o pomoc i wsparcie naszej walki z potężną korporacją CHEVRON. 

Działalność Chevronu nie jest akceptowana wśród mieszkańców gmin, które obejmuje koncesja;


pod listem otwartym adresowanym do urzędów lokalnych
i centralnych podpisało się ok. 600 mieszkańców gmin objętych koncesją.


Firma Chevron ignoruje mieszkańców i polskie prawo. Polscy urzędnicy nie reagują na agresywną działalność koncernu CHEVRON Polska Sp. z o.o.


W dniu 03 czerwca 2013r. o godzinie 6.00 rano Chevron ponownie wtargnął na teren wydzierżawiony pod budowę wiertni. Mieszkańcy okolicznych wsi zablokowali samochody i nie dopuścili do rozpoczęcia robót. W asyście Policji, firmy ochraniarskiej wynajętej przez Chevron trwały “negocjacje” do późnych godzin nocnych - bez efektu porozumienia.

Według dokumentów, Chevron nie ma prawa na tym terenie prowadzić działalności koncesyjnej. Trwa  wznowione z urzędu postępowanie w Ministerstwie Środowiskaw sprawie wydanych decyzji koncesyjnych.

Do prokuratury wysłano zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa korupcji podpisane przez kilkudziesięciu mieszkańców okolicznych miejscawości. Władze samorządowe wykazują bezczynność, firma prowokuje mieszkańców do obrony koniecznej. Sytuacja taka stwarza zagrożenie dla mieszkańców, możliwości popełnienia przestępstwa w sytuacji zagrożenia, które powoduje bezprawne działanie Chevronu.
Dzień i noc od pięciu dni mieszkańcy Żurawlowa pilnują terenu  przez 24h na dobę. Cały czas na miejscu jest około 100 osób. 


Lokalne władze samorządowe nie reagują, udają że tematu nie ma.

Co będzie jutro? Kolejna konfrontacja malutkiej społeczności z wielkim amerykańskim koncernem może się skończyć jakąś tragedią.

Ludzie są zdenerwowani.

Prosimy o pomoc w każdej formie, również nagłośnienie tego konflktu jak najszerzej.


Emil Jabłoński - sołtys Żurawlowa

Małgorzata Jabłońska, Katarzyna Makuch, Wiesław Gryn, Marek Makuch, Mieczysław Jabłoński, Henryka Bernard, i wielu mieszkańców Miączyna, Żurawlowa, Rogowa, Grabowca


http://zamosc.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1885933,zurawlow-protest-mozna-obejrzec-w-internecie-mieszkancy,id,t.html#.UbDhmFkNR5Y.facebook 

Źródło: http://occupychevron.tumblr.com/