PODZIĘKOWANIA

Lek.med. Piotr Banaszkiewicz wieloletni lekarz szpitala powiatowegow Hrubieszowie, zmarł 6 listopada 2023 r. w wieku 65 lat.
Uroczystość pogrzebowa odbyła się 9 listopada 2023 roku o godz. 13:30 w Kościele Parafialnym w Dubience.

http://www.tpg-grabowiec.pl/articles.php?article_id=200