Po ciężkiej chorobie zmarł ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski (1956-2024)

Kim był ks. Isakowicz-Zaleski?

Tadeusz Isakowicz-Zaleski, a właściwie Tadeusz Bohdan Zaleski (pseudonim „Jacek Partyka”, „Jan Kresowiak”, „Ksiądz Robak”) urodził się 7 września 1956 w Krakowie. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. W 1983 uzyskał święcenia kapłańskie. Był aktywnym działaczem środowiska ormiańskiego, popularyzatorem wiedzy o historii i kulturze Ormian, szczególnie Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego. Był duszpasterzem osób niepełnosprawnych, prezesem Fundacji im. Brata Alberta.
Pisał, mówił, nauczał. Nie bał się poruszać tematów niewygodnych czy to dla władzy, czy dla kościoła.
Od wielu lat zabiegał o należyte upamiętnienie ofiar zbrodni ludobójstwa Polaków dokonanego przez OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski (1956-2024)

Źródło: https://www.kronikatygodnia.pl/artykul/39871,po-ciezkiej-chorobie-zmarl-ksiadz-tadeusz-isakowicz-zaleski-1956-2024