Grabowiec -18.01.1997 r. Uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły i ciepłowni opalanej słomą.

Rozbudowa szkoły 1994-1996

 [...] Ze względu na zmiany ustrojowe i wyż demograficzny w  latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku zaistniała konieczność poszerzenia bazy lokalowej szkoły. Dzięki inicjatywie wójta gminy Wiesława Lachowskiego i Rady Gminy Grabowiec w latach 1994–1996 trwała rozbudowa gmachu szkoły, finansowana w znacznym stopniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 18 stycznia 1997 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej części budynku. 
Wśród zaproszonych gości udział w uroczystości wzięli między innymi: wiceminister Edukacji Narodowej Kazimierz Dera, Kanclerz Kurii Zamojsko-Lubaczowskiej ksiądz prof. Franciszek Greniuk oraz Kurator Oświaty i Wychowania w Zamościu Marian Szostak. Gospodarzami uroczystości byli dyrektorzy: Henryk Kulik,Józef Pociennik oraz Wójt gminy Wiesław Lachowski.Parter budynku przeznaczono na stołówkę ze świetlicą, pierwsze piętro oddano wychowankom przedszkola oraz pracownikom administracji i dyrekcji szkoły. Drugie piętro przekazano na pracownie przedmiotowe (fizyczno-chemiczną, biologiczną, informatyczną z dostępem do Internetu) najpierw szkoły podstawowej, a następnie w 1999 roku dla nowo utworzonego gimnazjum. Trzecie piętro zagospodarowało liceum ogólnokształcące, które urządziło sobie również pracownie przedmiotowe: języka niemieckiego, biologiczną, chemiczną, informatyczną z dostępem do Internetu.[...] Źródło: "Monografia szkoły Grabowiec - 2011"

Nowy budynk szkoły w trakcie budowy - rok 1996

 Uroczystość otwarcia nowego budynku szkolnego. Poświęca ks. prof. Franciszek Greniuk

Uroczystość otwarcia szkoły - zaproszeni goście. Od lewej: Ryszard Stanibuła, ....., Kazimierz Dera, ks.prof. Franciszek Greniuk, ks. proboszcz Stanisław Budzyński.

 


Ekologiczna ciepłownia opalana słomą w Grabowcu została uruchomiona w 1996 roku, jako jedna z pierwszych tego typu instalacji w Polsce.

Pierwotna moc dwóch pieców wynosiła 800 kW. Po pierwszej modrnizacji w 2005 zainstalowano piece o łącznej mocy 1,1 MW. Długość sieci ciepłowniczej - 0,8 km. Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń - 5.145 m2. Rok oddania do użytku - październik 1996 - zmodernizowana we wrześniu 2005 roku - wymienione piece po 9-letniej eksploatacji. Ciepło dostarczane jest do budynków użyteczności publicznej tj. urzędu gminy, banku spółdzielczego, szkoły, internatów, pawilonu handlowego, gminnego ośrodka zdrowia, gminnego ośrodka kultury, kościoła, plebanii, garażu zgk oraz zakładu komunalnego. W 2006 r. podłączono halę sportową o kubaturze 11.965,00 m3. Istnieje możliwość dostarczania ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania  również dla innych odbiorców.Drugą modernizację  ciepłowni (wymiana pieców i zasobników kumulacyjnych) wykonano w roku 2023. Zakupiono 
ciągnik i prasę do słomy. Łączne dofinansowanie dla obu części wyniosło: 2.051.590,80 zł. 

Uroczyste otwarcie ciepłowni - poświęca ks. prof. Franciszek Greniuk

Uroczyste otwarcie ciepłowni. Od lewej: Zdzisław Koszel (kierownik ZGK), Wiesław Lachowski (wójt gminy Grabowiec), ks. prof. Franciszek Greniuk, ks. Stanisław Budzyński (proboszcz parafii Grabowiec), ministranci. Zdjęcia - Tadeusz Halicki

Dwa piece do spalania słomy w belotach. Fot. Tadeusz Halicki

Kontynuacja uroczystości w budynku szkoły: przemówienia, podziękowania i część artystyczna.


Przy mikrofonie Henryk Kulik - dyrektor szkoły. W tle nauczycielski chór "Kantata" pod dyrekcją Edwarda Kanikuły

Relacja filmowa >> 
https://www.youtube.com/watch?v=duNNQNpo4uQ