Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu.

Firma spełniła warunki określone w Specykacji Istotnych Warunków Zamówienia z ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie 364.080,00 zł, która byia jedynym kryterium wyboru ofert.

Parametry techniczne obiektu:

- wymiary boiska – 19,0 m x 32 m 

- powierzchnia boiska – 621,0 m2 

- nawierzchnia z poliuretanu gr. 16 mm na podbudowie ET – 424,3 m

- nawierzchnia z trawy sztucznej – 196,7 m2 

Linie wyznaczone na boisku:

- do pełnowymiarowej gry w siatkówkę o wymiarach 9 x 8 m

- do pełnowymiarowej gry w koszykówkę o wymiarach 15 x 28 m

- do rekreacyjnej gry w piłkę nożną o wymiarach 1 x 28 m

- pozostała przestrzeń stanowi tzw. strefę wolną służącą bezpieczeństwu użytkowników

Wyposażenie boiska: 

- siatkówka: słupki do siatkówki – uniwersalne z mechanizmem naciągu siatki, wolnostojącestalowe Ø 120 mm, montowane w tulejach z możliwością demontażu, tulejeocynkowane, siatka biała 9,5 x 1 m.  

- koszykówka: kosze do koszykówki typu „Gęsia szyja” z tablica stalową 180 x 105 cm, malowanaproszkowo, obręcz wzmacniana z siatką łańcuchową, stojak stalowy. 

- piłka nożna:  bramki do pilki nożnej tzw. „jurorskie” o wymiarach 5,0 x 2,0 m ustawione po środkulinii bramkowej, aby krawędzie linii bramkowej i słupków pokrywały się. 

Ogrodzenie z siatki stalowej o wysokości 4,0 m z furtką o szerokości 1,0 m.. 

 Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 15 października 2014 r.