Nawigacja
KONKURS - NAJPIĘKNIEJSZY PRZYDOMOWY OGRÓDEK ROKU 2012

 


 

15.04.2012

 
UWAGA KONKURS
"Najpiękniejszy przydomowy ogród roku 2012" 

Na zdjęciach - przydomowy ogród Leokadii.

Zobacz więcej zdjęć z ogrodu, który zaprojektowała i samodzielnie prowadzi
82-letnia Leokadia
.


 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców Gminy Grabowiec. 

Ogród to prawdziwa wizytówka każdego domu, to miejsce gdzie króluje przyroda... Każdy ogród jest wyjątkowy, posiada swój niepowtarzalny charakter... 

Konkurs „Najpiękniejszy ogród przydomowy” jest skierowany do mieszkańców Gminy Grabowiec.

Celem Konkursu jest:


1. Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
2. Kształtowanie świadomości mieszkańców w zachowaniu tradycyjnych     form w urządzaniu posesji
3. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców na rzecz zwiększenia walorów     krajobrazowych

 Zapraszamy do udziału w Konkursie


 Formularz zgłoszeniowy >>plik pdf   -   plik doc 

 

Regulamin konkursu >> plik pdf 


 

Regulamin konkursu
„Najpiękniejszy ogród przydomowy ”1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Najpiękniejszy ogród przydomowy ” jest Towarzystwo Przyjaciół Grabowca.

2. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać formularz zgłoszeniowy udziału
w Konkursie. Uczestnicy wyrażają zgodę na uczestnictwo w Konkursie zgodnie 

z warunkami niniejszego Regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3. W konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni właściciele ogrodów znajdujących się na terenie Gminy Grabowiec.

4. Ocenie będą podlegały: pomysłowość, oryginalność, ogólne wrażenie estetyczne.

5. Zgłoszone do konkursu ogródki będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora konkursu.

Przy ocenie Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
 Roślinność rodzimego pochodzenia (rośliny ozdobne i zioła)
 Układ przestrzenny ogrodu
 Kompozycja, dekoracyjność, pomysłowość
 Mała architektura ogrodowa
 Estetyka części mieszkalnej, gospodarczej i rekreacyjnej przylegającej do ogrodu.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 100.
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej  i złożenie jej w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu do 17 sierpnia 2012 r. Uczestnik wysyłając zgłoszenie deklaruje, że wyraża zgodę na wszelkie postanowienia regulaminu i oświadcza, że zgodne są one z prawdą.

7. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do sfotografowania nagrodzonych ogródków przydomowych, w celu umieszczenia na stronie internetowej TPG i GOK oraz w publikacjach związanych z prowadzoną przez Towarzystwo działalnością.

8. Komisja konkursowa będzie przeprowadzać ocenę zgłoszonych ogródków  w terminie 27-31 sierpnia br. O wizycie komisji konkursowej właściciele zgłoszonych do konkursu ogródków zostaną powiadomieni na minimum 3 dni przed jej datą.

9. Spośród zgłoszonych do konkursu ogródków komisja wyłoni 3 laureatów przyznając miejsca od III do I.

10. Od postanowienia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. Komisja Konkursowa nie uzasadnia decyzji o nie przyznaniu nagrody lub wyróżnienia. Prawo interpretacji regulaminu bądź rozstrzygania kwestii nieujętych  w regulaminie przysługuje przewodniczącemu Komisji Konkursowej. 

11. Laureaci konkursu zostaną poinformowani indywidualnie o wynikach konkursu.


12. Dla zwycięzców przewidziano dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe.


13. Wręczenie dyplomów i nagród przewidziane jest w dniu dożynek gminnych.

Wszelkich dodatkowych informacji o konkursie udziela osobiście Krystyna Czausz
w miejscowym GOK-u lub telefonicznie 84 651 24 51

Zarząd TPG

 


Formularz zgłoszeniowy >>plik pdf   -   plik doc 

Regulamin Konkursu >> plik pdf