Nawigacja
STUDIA Z DZIEJÓW GRABOWCA - Strona tytułowa i słowo wstępne

 


SPIS TREŚCI

Strona tytułowa i słowo wstępne
Józef Kus - Księgi miejskie Grobowca (l643-1811)
Bolesław Czata - Relacje z okresu II wojny światowej 1939-1945 - Wstęp
RELACJA 1- Do ziemskiego piekła przez Trawniki na Majdanek w Lublinie
RELACJA 2 - Spotkanie partyzantów
RELACJA 3 - Dramat
RELACJA 4 - Pacyfikacja Grabowca i okolic
RELACJA 5 - Polowanie - rok 1945
Załączniki 1-5 - Uwagi recenzyjne
Elżbieta Widyma - Słownik pojęć z zakresu gwary lokalnej

 


 

 

Wydano staraniem TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ GRABOWCA
przy współpracy Z WOJEWÓDZKIM DOMEM KULTURY W LUBLINIE
Zrealizowano przy współudziale finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie ISBN 83-916714-2-9
Fotografie do rozdziału Relacje z okresu drugiej wojny światowej pochodzą z archiwum domowego Bolesława Czaty zdjęcia na okładce Tadeusz Halicki

Projekt Wiesław Kaczkowski
Skład i łamanie komputerowe Hanna Maria Piekarz
Korekta Anna Kistelska
Druk: Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Domu Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin tel. 0-81 532 42 07, fax 532 37 75,
http//www.wdk.lublin.pl e-mail:wdk@ismedia.plSłowo wstępne

W roku 2003 przypada sześćdziesiąta rocznica wysiedlania ludności Zamojszczyzny z obszaru, który w planach hitlerowskiej III Rzeszy przeznaczony był dla osadnictwa niemieckiego.
Sposób przeprowadzenia tej akcji, metody i precyzja świadczą o niespotykanej, wyrafinowanej i wrogiej polityce okupanta wobec ludności polskiej. Grabowiec i okolice były w centrum tego zbrodniczego przedsięwzięcia.
Ukazanie się Studiów z Dziejów Grobowca przypomni trudne dzieje regionu i całej Zamojszczyzny w okresie II wojny światowej.
Tom zawiera trzy odrębne części opracowane przez trzech autorów:
1/ Józefa Kusa Księgi miejskie Grobowca (l643-1811),
2/ Bolesława Czaty Relacje z okresu II wojny światowej 1939-1945,
3/ Elżbiety Widymy Słownik pojęć z zakresu gwary lokalnej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na Relacje z okresu II wojny światowej. Stanowią one świadectwo odtworzone przez uczestnika zdarzeń, człowieka w zaawansowanym wieku, który będąc w obozie koncentracyjnym, razem z innymi więźniami składa przyrzeczenie, że jeżeli przeżyje gehennę, to opisze ją dla potomnych. Bolesław Czata przyrzeczenia dotrzymał, zastrzegając się wielokrotnie, że przeżyta wielka tragedia, śmierć bliskich, poniżenie osoby ludzkiej, głód nie były czasem straconym. Mówi też o wzajemnym przebaczeniu po obu stronach walczących „gdyż Ci, co nie dane im było przeżyć tej okrutnej wojny, zapewne już sobie przebaczyli".
Relacje stanowią swoisty dokument, który przypomina trudne dzieje regionu i całej Zamojszczyzny.
Słowa uznania należą się Towarzystwu Przyjaciół Grabowca za pielęgnowanie historii regionu.

Kazimierz Spaleniec