Nawigacja
MOJA DROGA DO KAPŁAŃSTWA

MOJA DROGA DO KAPŁAŃSTWA

PRZEDMOWA

 
Ukazanie mojej drogi do kapłaństwa nie jest łatwe. Wymaga odwagi, by mówić o przeszłości, nie zawsze jasnej, by wiarygodnie odtworzyć dzieje jednego z wielu mieszkańców Grabowca, walczącego z samym sobą, z niebezpieczeństwami grożącymi ze strony hitlerowskich Niemiec, zwaśnionych z Polakami Ukraińców, jak i sowieckiej Rosji. I z tym wszystkim trzeba było podjąć nierówną walkę, by utraconą niepodległość odzyskać.
Opublikowane w tej książce fragmenty opisu walk i różnorakich zdarzeń nie roszczą sobie pretensji do ich naukowego naświetlenia, lecz są zachętą do zapoznania się z opiniami i refleksjami ludzi, którzy tę rzeczywistość tworzyli. Zaprezentowane przeze mnie wspomnienia mają charakter skrótowy. Jestem przekonany, że zebrany w tej niewielkiej książce materiał, który ukaże się w 50 rocznicę mojego kapłaństwa, stanowić będzie dodatkowe źródło informacji, a być może pobudzi Czytelnika do refleksji i zachęci do sięgnięcia po inne opracowania czy wspomnienia związane z najnowszymi dziejami naszej Ojczyzny.

 

Jubileusz ks. Kamińskiego (1954-2004) to historia życia, okresu powołania, to film bardzo bogaty w wydarzenia. Epoka, w której powstał ten film w minionym wieku, była niezwykle bogata, skomplikowana i różnorodna. Dotyczyła świata, Polski, Kościoła, Zgromadzenia Salezjańskiego, w którym ks. Franciszek wyrósł, wykształcił się, został kapłanem i jako kapłan pracował...

...Wszędzie gdzie był, angażował się w pracę z całym oddaniem, czy to pracy z młodzieżą, czy duszpasterskiej, czy budowlanej. Wszędzie pozostawił niezatarty ślad poświęcenia, zaangażowania. Talent życia, talent powołania kapłańskiego i organizatora rozwinął bardzo szeroko, pomnażając je z naddatkiem.
Dla siebie, dla innych w kierunku takich wartości jak patriotyzm, wiara moralność... ...Doceniał wiedzę i kompetencje. Wystarczy powiedzieć, że zrobił trzy magisterki: z teologii, prawa i ekonomii...Po ludzku sądząc, wydaje się, nie zakopał talentu, człowieczeństwa, powołania. Nie zmarnował czasu, jaki został mu dany...Dzisiaj wypada podziękować Bogu za wszystko, czego doznałeś w życiu, za powołanie, wytrwanie w nim, za łaskę kapłaństwa, za dobrych ludzi z którymi współpracowałeś, za wszystkie otrzymane dary".
Z homilii wygłoszonej przez ks. mgr. Tadeusza Furdynę SDB

„Praca Franciszka Kamińskego, wydana przez Ośrodek Studiów nad Europą Wschodnią Uniwersytetu w Padwie, zasługuje na uwagę w Polsce. Dotyczy ona bowiem ważnego i aktualnego problemu społeczno-politycznego Polski współczesnej, który budzi żywe zainteresowanie również i na Zachodzie. Wydana zaś została pod auspicjami jednego z najstarszych i najpoważniejszych uniwersytetów zachodnich w formie ściśle naukowej informacji i analizy. Jest to w swoim zakresie pierwsza praca tego rodzaju i tej rangi wydawniczej. Ktokolwiek zechce w nauce zachodniej w przyszłości zabrać głos na ten temat, nie będzie mógł jej pominąć. Choćby dlatego jej treść powinna znaleźć wcześniej w nauce polskiej odpowiedni oddźwięk informacyjno-sprawozdawczy, a ewentualnie także i polemiczny.
Omawiana praca jest dziełem prawa konstytucyjnego. Przedmiotem jej są założenia konstytucyjne stosunku państwa do religii i Kościoła w Polsce współczesnej oraz realizacja ustawowa i administracyjna tych założeń".
Prof. Zygmunt Izdebski
Z recenzji książki Franciszka Kamińskiego „Religione e Chiesa in Polonia" („Religia i Kościół w Polsce"),
zamieszczonej w kwartalniku PAN „Kultura i Społeczeństwo" 10-12/76, t. XX, nr 4

Czytaj więcej >>