73 rocznica napaści sowieckiej na Polskę

 

Program uroczystości przewidywał: zbiórkę mieszkańców oraz zaproszonych gości wraz z pocztami sztandarowymi w Grabowcu – Górze. Następnie rozpoczęła się uroczystość patriotyczna z następującym porządkiem: ceremoniał wojskowy, powitanie gości przez wójta Gminy Grabowiec, część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej, polowa msza święta, wystąpienia okolicznościowe, apel poległych, salwa honorowa, złożenie wieńców i wiązanek kwiatów.

 


 

 


Trzeba pamiętać, że my, mieszkańcy Zamojszczyzny, mamy także swój Katyń. „Mały Katyń” – jak pisał ś. p. prof. Wiktor Zin o ziemi grabowieckiej. To tutaj, w Grabowcu i Grabowcu Górze, 25 września 1939 r. rozegrały się tragiczne wydarzenia - żołnierze Armii Czerwonej wymordowali wówczas 37 oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego. Byli to stacjonujący w tym czasie w Grabowcu ułani 27 pułku pod wodzą rotmistrza Cierpickiego oraz improwizowany szwadron utworzony w Kowlu przez ppor. rezerwy Antoniego Chorążego. Sowieci złamali wszelkie wojenne konwencje, mordując rannych żołnierzy i lekarzy ze szpitala polowego, który znajdował się w budynku szkoły. Męczeńską śmiercią polegli dwaj lekarze: kpt. Henryk Wiślicki i ppor. rez. Marian Finto.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia- Dominik Kordyś

 

Więcej na temat tragicznych wydarzeń z 25 września 1939 r >>