80. rocznica wysiedlenia Grabowca i okolicznych wsi przez niemieckiego okupanta

 

Plakat ze strony Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu.

---------------------------------------------------------------------

Przypomnienie 70. rocznicy wysiedlenia przez niemieckiego okupanta i martyrologii Dzieci Zamojszczyzny z terenu gminy Grabowiec >>