Uroczystość uczczenia 75. rocznicy tragicznej śmierci polskich Żołnierzy Września 1939 r.

 

Pomnik pomordowanych polskich Żołnierzy Września 1939 w Grabowcu Górze

 


W uroczystości uczestniczyła kompania honorowa wojska polskiego z 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym podniesiono flagę państwową przy dźwiękach hymnu polskiego.

Tadeusz Goździejewski, wójt gminy Grabowiec powitał gości i przypomniał tragedię rannych polskich żołnierzy i okoliczności ich śmierci. Realistyczne opisanie zdarzeń z przed siedemdziesięciu pięciu lat, skłania do zadumy i refleksji:

[...] Jak co roku stajemy tu na tej ziemi uświęconej krwią zamordowanych obrońców Ojczyzny. 75 lat temu na niej rozegrała się tragedia. Tragedia żołnierzy, którzy nie mogli walczyć. Nie dane im było z godnością umrzeć z karabinem w ręku. Żołnierzy bestialsko zamordowano. Nie uszanowano ani prawa wojennego, ani krwi na bandażach. Historię kapitanów Wiślickiego i Wasilewskiego, ich żołnierzy i podopiecznych szpitala polowego zna doskonale każdy dorosły i młody mieszkaniec grabowieckiej ziemi. Po raz kolejny słuchamy opowieści o wydarzeniach z 25 września 1939 roku. Po raz kolejny stajemy tu, aby usłyszeć krzyk żołnierzy urwany kulą roztrzaskującą czaszkę...

Całe wystąpienie Tadeusza Goździejewskiego - plik pdf >>Był apel poległych i salwa honorowa.


    Młodzież z Zespołu Szkół w Grabowcu, pod kierunkiem nauczycieli j. polskiego pani Krystyny Zienkiewicz i pana Edwarda Kanikuły (oprawa muzyczna), zaprezentowała część artystyczną pt. „Prawda i pamięć”.


    W intencji pomordowanych żołnierzy, polową mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Mariusza Rybińskiego, proboszcza parafii Tuczępy odprawili:  ks. Zygmunt Żółkiewski - proboszcz parafii Grabowiec, ks. Paweł Kostrubiec i ks. Konrad Bulak - wikariusze parafii Grabowiec.

Wystąpienie Tadeusza Goździejewskiego - plik pdf >> 

Fotoreportaż z uroczystości 21.09.2014 r.  >>

SKRÓT FILMOWY (Z. Pedowski, D. Kordyś)

GALERIA ZDJĘĆ - fot. D. Kordyś - GOK Grabowiec

Z archiwum o tych wydarzeniach>>