Przy okazji 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Warto przypomnieć grabowieckich patriotów, którzy podjęli w konspracji walkę z niemieckim okupantem już pod koniec 1939 roku. W wyniku zdrady zostali zamordowani przez niemieckich bandytów w Oświęcimiu w latach 1940-1942.
Jedenaście nazwisk widnieje na pamiątkowej tablicy w grabowieckim kościele. 

Wśród zamordowanych jest Jan Poterucha  - wójt gminy Grabowiec do roku 1939. Zastąpił go, nacjonalista ukraiński Wojnarowski (przedwojenny mjr Wojska Polskiego) na słuzbie u Niemców.

Oto jak wspomina ten okres okupacji niemieckiej Wacław Jaroszyński w swojej książce "Siedem wieków Grabowca" ...


152. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W czwartek 22 stycznia minęła 152. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej okazji przed pomnikami Józefa Piłsudskiego składano kwiaty. Jako naczelnik państwa polskiego nadał uprawnienia kombatanckie styczniowym powstańcom. 
22 stycznia 1863 roku Tymczasowy Rząd Narodowy wydał manifest, który ogłosił wybuch powstania. Tamte wydarzenia wciąż żyją w pamięci Polaków...


Rafał Kodeniec, sołtysem Grabowca w kadencji 2015-2019

Na zebraniu wyborczym w dniu 20 stycznia 2015 r., mieszkańcy Grabowca wybrali sołtysa i radę sołecką. W zebraniu uczestniczyło stu pięćdziesięciu mieszkańców.

Tak dobra frekwencja na zebraniu w Grabowcu była już dawno...


Wybory sołtysa Grabowca

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grabowiec, opublikowano zarzadzenie wójta o wyborach sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Grabowiec, na kolejną cztroletnią kadencję 2015-2019.

Mieszkańcy Grabowca wybiorą sołtysa na zebraniu w sali konferencyjnej tut. Urzędu Gminy w dniu 20 stycznia 2015 roku. Zebranie wyborcze zwołano na godzinę 9:00...


W Grabowcu śpiewał Chór Myśliwski "Knieja"

W święto Trzech Króli w grabowieckim kościele wystąpił Chór Myśliwski "Knieja".

Chór działa przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu...


Budżet Gminy Grabowiec na rok 2015 uchwalony.

Radni Gminy Grabowiec na sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku przyjęli (nie jednogłośnie)  plan dochodów i wydatków budżetowych na 2015 rok oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 - 2018.

 Oto w skróconej formie budżet naszej Gminy na rok 2015...


Druga sesja Rady Gminy Grabowiec - ślubowanie wójta


W dniu 5 grudnia 2014 roku, na drugiej sesji Rady Gminy Grabowiec, ślubowanie złożył Waldemar Greniuk - wójt gminy Grabowiec. W sesji uczestniczył także Tadeusz Goździejewski - wójt w kadencji 2010-2014..


Nieoficjalny wynik wyborów wójta gminy Grabowie i pierwsza sesja rady.

Waldemar Greniuk wójtem gminy Grabowiec w kadencji 2014-2018 

Liczba głosów:

Waldemar Greniuk - 758

Agnieszka Rachańska - 580


Dokument filmowy z 1989 roku

Zarzad Towarzystwa Przyjaciół Grabowca zaprasza do obejrzenia filmu dokumentalnego z uroczystości odsłonięcia pomnika Żołnierzy Września 1939 roku. Uroczystość odbyła się 16 września 1989 roku w Grabowcu
Górze.

Pokaz filmu zaplanowano na 2 grudnia 2014 r. o godz. 11:00 w miejscowym Gminnym Ośrodku Kultury...


Farma fotowoltaiczna, czyli gminy z energią

Wisznice, Rossosz, Sosnówka, Jabłoń i Podedwórze. To gminy, które nie rywalizują, tylko współpracują. Ostatnim efektem tego prężnego partnerstwa jest największa na Lubelszczyźnie farma fotowoltaiczna. Ma moc 1,4 MW.

Prąd ze słońca płynie w Bordziłówce (gm. Rossosz) od ponad miesiąca. Ale oficjalne otwarcie odbyło się przed dwoma tygodniami. Przez ten czas farma przechodziła próbny rozruch, który właśnie dobiega końca..


Wyniki wyborów samorządowych 2014

Kandydaci na wójta gminy Grabowiec, którzy wystartują w drugiej turze wyborów 30.11.2014 r

Greniuk Waldemar - Komitet Wyborczy Wyborców Waldemara Greniuka - 42,41 %
 Rachańska Agnieszka -  Komitet Wyborczy Wyborców Wspólne Dobro - 21,32 %

Wyniki Wyborów do Rady Gminy Grabowiec...