Nawigacja
Wydarzenia dot. gazu łupkowego na terenie Gminy Grabowiec - str. 4

Strona: [1] [2] [3] 4 [5]

NIK o poszukiwaniach gazu łupkowego. 13 stycznia 2014 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła działania administracji publicznej oraz przedsiębiorców podejmowane w związku z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż gazu łupkowego w Polsce. W okresie objętym kontrolą działalność poszukiwawczo-rozpoznawczą złóż gazu z łupków prowadzono w oparciu o 113 koncesji obejmujących blisko 30 proc. terytorium Polski. Wykonywane przez przedsiębiorców prace geologiczne przebiegały jednak na niewielkiej części udzielonego im obszaru koncesyjnego i niejednokrotnie z opóźnieniem. Przyczyna tak powolnego działania przedsiębiorców wynikała nie tylko ze zmieniającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej, ale również z niewłaściwych działań administracji rządowej.
http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-poszukiwaniach-gazu-lupkowego.html

 


 

12-12-2013

Koncern Chevron zostaje na Zamojszczyźnie. Ministerstwo przedłużyło koncesję


2013-12-12, Aktualizacja: dzisiaj 16:09

Koncesja koncernu Chevron na obszar Grabowiec, gdzie firma przygotowuje się do rozpoczęcia prac w Żurawlowie i Ministrówce miała wygasnąć 6 grudnia. Tak się jednak nie stało. MŚ przedłużyło okres jej obowiązywania do 6 grudnia. W ministerialnej decyzji jest jednak kilka obwarowań chroniących wody i środowisko, które nie dają koncernowi szerokiego pola do popisu jeśli chodzi o wiercenia.


Koncern Chevron zostaje na Zamojszczyźnie. Koncesja na obszar Grabowiec została przedłużona o dwa lata i, jak dowiedzieliśmy się w MŚ, zmieniona – „obejmuje oboligatoryjne wykonanie 300 km2 sejsmiki 3D oraz opcjonalne wykonanie 2 odwiertów do maksymalnej głębokości 5000m z możliwością wykonania po jednym odcinku horyzontalnym o maksymalnym zasięgu poziomym do 2000m”.

Czy to oznacza, że koncern Chevron może wiercić? Niekoniecznie, a raczej – nie... głęboko: - Chevron został również zobowiązany do zakazu wykonywania otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m, w strefach ochrony ujęć wody, na obszarach zbiorników wód śródlądowych, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub w otulinach form przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1- 3 tej ustawy – poinformował nasz Grzegorz Zygan główny specjalista, Biuro Ministra w Ministerstwie Środowiska.

Protestujący, którzy od początku czerwca blokują prace firmy Chevron w Żurawlowie od miesięcy jako jeden z głównym argumentów przeciw wierceniom podnoszą fakt, że teren koncesji leży w całości na największych udokumentowanych zbiornikach wód podziemnych w Polsce. W związku z tym rolnicy z Żurawlowa nie wydają się załamywać decyzją ministerstwa:

- Chevron nie może wykonać odwiertów głębszych niż 1000m na obszarze zbiorników wód śródlądowych, do których - zgodnie z ustawą Prawo Wodne- należą zbiorniki wód podziemnych.
Cały obszar koncesji Grabowiec pokrywa się z obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – przedstawia stanowisko protestujących Andrzej Bąk z Żurawlowa.

Prawo Wodne mówi a artykule piątym, że wodami śródlądowymi są każde za wyjątkiem wód morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych.

Protestujący dodają też, że Chevron nie może wykonać odwiertu w lokalizacji w Ministrówce Kolonii, bo teren położony jest w otulinie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.

Chevron nie odwołał się od decyzji Ministerstwa Środowiska.

Źródło: http://zamosc.naszemiasto.pl/artykul/2099126,koncern-chevron-zostaje-na-zamojszczyznie-ministerstwo,id,t.html#f9309a3b66581e99,1,3,5


 Łupki ku rozwadze

 
Wiodące media oraz politycy nie przedstawiają zagrożeń związanych z wydobyciem gazu łupkowego. Dominuje propaganda. Oto krytyczne aspekty tej sprawy.

Odwiert od odwiertu nie dalej niż przeciętnie 1 km od siebie - połączone ze sobą siecią ru¬rociągów i dróg z infrastrukturą, każdy na głębokość do 5 km - dookoła niego nawet 30-krotne szczelinowa¬nie poziome (tylko na jednej głębokości), powtarzane co 2-3 lata w okręgu o promieniu do 1 km. Każdy odwiert na powierzchni zajmie 3 ha gruntu plus 1 ha na infrastrukturę.
Szacuje się, że w przypadku odkrycia bogatych złóż gazu łupkowego w Polsce w przeciętnej gminie objętej koncesją wypadnie 600 ha (bo przypadnie na nią około 150 odwiertów) powierzchni jedynie pod wiertnie na kilkadziesiąt lat. Reszta zostanie poszatkowana siecią dróg dojazdowych, zbiorników na wodę i piasek, rurociągów, infrastrukturą przemysłową - powstanie tzw. szachownica pól. Właściciele koncesji podpisują z wybranymi właścicielami działek zazwyczaj umowy dzierżawy na kilkadziesiąt lat - najczęściej 30 lat z możliwością przedłużenia z prawem pierwokupu.
 

Technologia szczelinowania:

Na nich odbywa się wiercenie pionowe, a następnie poziome. Po wprowadzeniu do otworu odwiertu stalowych rur i ich zacementowaniu zostawia się w nich niewielkie otwory, niezbędne do szczelinowania. Następnie gromadzi się wokół odwiertu olbrzymie ilości wody i piasku. Szacuje się, że tylko na jedno szczelinowanie pojedynczego odwiertu należy wcześniej dowieźć i zmagazynować 25 tys. m3 wody (tysiąc ciężarówek), kilka tysięcy ton piasku, dochodzi jeszcze od 0,5% mieszaniny różnych substancji chemicznych (200-300 t), niezbędnych do rozpuszczania skał. Te ostatnie nie są obojętne dla środowiska. Ze względu na znacznie głębsze zaleganie gazu łupkowego w Polsce w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi oraz inny układ geologiczny (liczne uskoki), niezbędne jest zwiększenie udziału substancji chemicznych do nawet 3%...

Cały artykuł >> plik pdf

Źródło:  http://www.topagrar.pl/TopPrawo/Lupki-ku-rozwadze.html

 


 

Papież Franciszek – nowy aktywista antyłupkowy ?

19 listopada 2013 
Papież Franciszek wywołał w tym tygodniu spore poruszenie,  pozując do fotografii z T-shirtami zawierającymi hasła wyrażające sprzeciw wobec szczelinowania hydraulicznego.  Zdjęcia wykonane zostały po spotkaniu z grupą argentyńskich działaczy ekologicznych,  na którym omawiano kwestie związane z wydobyciem ropy i gazu łupkowego metodą szczelinowania oraz wpływ tej technologii na zasoby wody. Hasła na koszulkach brzmiały: “Nie dla szczelinowania” i “Woda jest cenniejsza od złota”.

 

Źródło: http://zlupieni.pl/papiez-franciszek-nowy-aktywista-antylupkowy/

 


 

 

Jose Bove odwiedził rolników w Żurawlowie, protestujących przeciwko działalności koncernu Chevron

18.11.2013

W dniu 14 listopada francuski europoseł Jose Bove odwiedził rolników w Żurawlowie, protestujących przeciwko działalności koncernu Chevron.
Spotkanie z Europosłem odbyło się z udziałem mieszkańców Żurawlowa, Szczelatyna, Rogowa, Siedliska i okolicznych wiosek.
W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele protestujących przeciw poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego technologią szczelinowania w Balcombe w Wielkiej Brytanii.

W dniu 15 i 16 listopada grupa 20 rolników wzięła udział w konferencji  zorganizowanej w ramach Szczytu Klimatycznego COP, który odbywa się w Warszawie, oraz w marszu klimatycznym ulicami warszawy.

Protestujący skierowali petycję do Ministra Wożniaka, podpisaną m. in. przez przedsztawicieli stowarzyszeń rolniczych oraz europosłów Jose Bove i Rebecca Harms.
Petycja została złożona w Ministerstwie Środowiska w dniu 15 listopada 2013 przez sołtysa Żurawlowa i europosłów Bove oraz Harms.

Eurodeputowany z frakcji Zielonych - Jose Bove w Żurawlowie.

 Protestujący rolnicy

W sobotę 16 listopada delegacja z Żurawlowa wzięła udział w "Marszu dla Klimatu i Sprawiedliwości Społecznej”.

 


 

RELACJE W MEDIACH

 

 


 

 

  

 


Strona: [1] [2] [34 [5]