Nawigacja
ANEKS - MIESZKAŃCY POLEGLI W LATACH 1944-46

 

SPIS TREŚCI:

- Tytułowa, Wstęp
Rozdziały:
 
- I Najdawniejszy Grabowiec (1268-1447)

- II Dzieje miasta na przełomie wieków (1447 –1650)
- III Grabowiec u schyłku dawnej Rzeczypospolitej
- IV Miasto rządowe w zaborze austriackim (1772-1809)
- V Miasto prywatne w Księstwie Warszawskim (1809-1814)
- VI Zamiana miasta Grabowca na osadę (1815-1918)
- VII Międzywojenne dzieje Grabowca (1918-1939)
- VIII (W latach II wojny i okupacji (1939-1944)
- IX Grabowiec w Polsce Ludowej (1944-1989)
- X Zakończenie

- Aneks - Komentarz wydawcy
- Aneks - Dokumenty z lat 1447-1869 - cz.I
- Aneks - Dokumenty z lat 1447-1869 - cz.II
- Aneks - Dokumenty z lat 1447-1869 - cz.III
- Kadencje burmistrzów grabowieckich (1643-1829)
- Mieszkańcy polegli w latach 1944-1946
- Bibliografia
- Spis ilustracji


ANEKS - Mieszkańcy polegli w latach 1944—1946

W Hrubieszowie w 1943 r. komendant GL-AL powiatu tirubie-szGWskiego, zginął 11 października 1944 r. z rąk bandy ,,Kota"
Kalisz Jan, ur. w Szczelatynie, do 1939 r. członek ZMW RP ,,Wici", w okresie okupacji BCh, po wyzwoleniu PPR, rolnik w Grabowcu, funkcjonariusz KP MO i PUBP w Hrubieszowie, zginął 3 lutego 1945 r.
K a s p r u k Wacław, członek PPR, funkcjonariusz PUBP w Hru bieszowie, zginął 3 lutego 1945 r.
Kuśmierczuk Tadeusz, syn Ksawerego, ur. 4 stycznia 1908 r. w Majdanie Ostrowskim (powiat chełmski), w rodzinie chłopskiej, kowal, komendant MO w Grabowcu, zastrzelony 1 kwiet nia 1946 r. w Ornatowicach z rąk bandy ,,Ślepego".
Małyszka Bronisław, wyrobnik, murarz, funkcjonariusz MO w Grabowcu w stopniu kaprala, zginął 5 lutego 1945 r.
Matysiak Adolf, syn Władysława, ur. 16 lutego 1920 r. w Stanisławce (powiat zamojski), w rodzinie robotniczej, funkcjonariusz PUBP w Hrubieszowie, członek PPR i ZMW, poległ 29 stycznia 1946 r. z rąk ,,Ślepego".
Matysiak Franciszek, syn Władysława, ur. 22 lutego 1922 r. w Stanisławce, w rodzinie Bobotniczej, szewc, członek PPR i ZMW, zginął 29 stycznia 1946 r. z rąk „Ślepego".
Organista Józef, rolnik z Grabowca, członek AK, PPR, samoobrony wiejskiej, zmarł 15 grudnia 1945 r. z ran.
Rakowski Hieronim, syn Ludwika, ur. 1906 r. w Marycinie (powiat zamojski), w rodzinie chłopskiej, przed wojną członek ZMW ,,Wici", od 1943 r. PPR, potem w MO, m. in. jako ko mendant w Skierbieszowie w stopniu kaprala, zginął 20 kwiet nia 1946 r. z rąk ,,Ślepego".
ZMW RP ,,Wici", następnie prezes koła ZSL w Tuczępach, we wrześniu 1939 r. współorganizator Czerwonej Milicji, aresztowany przez Niemców, po zwolnieniu współpracował z oddziałem GL ,,Starego", następnie w PPR, pełniąc służbę w MO w Grabowcu, zginął 21 stycznia 1945 r. w lesie grabowieckim.
Zubiak Leon, syn Pawła, ur. U kwietnia 1926 r. w Grabowcu, w rodzinie robotniczej, w okresie okupacji wysiedlony wraz z rodzicami i skierowany do pracy w gospodarstwie nasiedleńców we wsi Szopinek (powiat zamojski) ucieka i wstępuje do oddzia łu partyzanckiego BCh, potem członek PPR, skierowany do pra cy w PUBP we Włodawie, zginął 22 października 1954 r. pod czas napadu oddziału ,,Jastrzębia".
Zubiak Wacław, syn Michała, ur. 1915 r. w Grabowcu, w ro dzinie chłopskiej, murarz, sekretarz PPR w Grabowcu, członek ZMW, zginął 15 grudnia 1945 r.
S a 1 u k Tomssz, rolnik ze wsi Tuczępy, przed wojną członek ZMW RP ,,Wici", następnie prezes koła ZSL w Tuczępach, we wrześniu 1939 r. współorganizator Czerwonej Milicji, areszto wany przez Niemców, po zwolnieniu współpracował z oddziałem GL ,,Starego", następnie w PPR, pełniąc służbę w MO w Gra bowcu, zginął 21 stycznia 1945 r. w lesie grabowieckim.
Zubiak Leon, syn Pawła, ur. U kwietnia 1926 r. w Grabowcu, w rodzinie robotniczej, w okresie okupacji wysiedlony wraz z rodzicami i skierowany do pracy w gospodarstwie nasiedleńców we wsi Szopinek (powiat zamojski) ucieka i wstępuje do oddzia łu partyzanckiego BCh, potem członek PPR, skierowany do pra cy w PUBP we Włodawie, zginął 22 października 1954 r. pod czas napadu oddziału ,,Jastrzębia".
Zubiak Wacław, syn Michała, ur. 1915 r. w Grabowcu, w ro dzinie chłopskiej, murarz, sekretarz PPR w Grabowcu, członek ZMW, zginął 15 grudnia 1945 r.