25 Marzec 2023 06:16
Nawigacja
Artykuły » SIEDEM WIEKÓW GRABOWCA » ANEKS - MIESZKAŃCY POLEGLI W LATACH 1944-46
ANEKS - MIESZKAŃCY POLEGLI W LATACH 1944-46

 

SPIS TREŚCI:

- Tytułowa, Wstęp
Rozdziały:
 
- I Najdawniejszy Grabowiec (1268-1447)

- II Dzieje miasta na przełomie wieków (1447 –1650)
- III Grabowiec u schyłku dawnej Rzeczypospolitej
- IV Miasto rządowe w zaborze austriackim (1772-1809)
- V Miasto prywatne w Księstwie Warszawskim (1809-1814)
- VI Zamiana miasta Grabowca na osadę (1815-1918)
- VII Międzywojenne dzieje Grabowca (1918-1939)
- VIII (W latach II wojny i okupacji (1939-1944)
- IX Grabowiec w Polsce Ludowej (1944-1989)
- X Zakończenie

- Aneks - Komentarz wydawcy
- Aneks - Dokumenty z lat 1447-1869 - cz.I
- Aneks - Dokumenty z lat 1447-1869 - cz.II
- Aneks - Dokumenty z lat 1447-1869 - cz.III
- Kadencje burmistrzów grabowieckich (1643-1829)
- Mieszkańcy polegli w latach 1944-1946
- Bibliografia
- Spis ilustracji


ANEKS - Mieszkańcy polegli w latach 1944—1946

W Hrubieszowie w 1943 r. komendant GL-AL powiatu tirubie-szGWskiego, zginął 11 października 1944 r. z rąk bandy ,,Kota"
Kalisz Jan, ur. w Szczelatynie, do 1939 r. członek ZMW RP ,,Wici", w okresie okupacji BCh, po wyzwoleniu PPR, rolnik w Grabowcu, funkcjonariusz KP MO i PUBP w Hrubieszowie, zginął 3 lutego 1945 r.
K a s p r u k Wacław, członek PPR, funkcjonariusz PUBP w Hru bieszowie, zginął 3 lutego 1945 r.
Kuśmierczuk Tadeusz, syn Ksawerego, ur. 4 stycznia 1908 r. w Majdanie Ostrowskim (powiat chełmski), w rodzinie chłopskiej, kowal, komendant MO w Grabowcu, zastrzelony 1 kwiet nia 1946 r. w Ornatowicach z rąk bandy ,,Ślepego".
Małyszka Bronisław, wyrobnik, murarz, funkcjonariusz MO w Grabowcu w stopniu kaprala, zginął 5 lutego 1945 r.
Matysiak Adolf, syn Władysława, ur. 16 lutego 1920 r. w Stanisławce (powiat zamojski), w rodzinie robotniczej, funkcjonariusz PUBP w Hrubieszowie, członek PPR i ZMW, poległ 29 stycznia 1946 r. z rąk ,,Ślepego".
Matysiak Franciszek, syn Władysława, ur. 22 lutego 1922 r. w Stanisławce, w rodzinie Bobotniczej, szewc, członek PPR i ZMW, zginął 29 stycznia 1946 r. z rąk „Ślepego".
Organista Józef, rolnik z Grabowca, członek AK, PPR, samoobrony wiejskiej, zmarł 15 grudnia 1945 r. z ran.
Rakowski Hieronim, syn Ludwika, ur. 1906 r. w Marycinie (powiat zamojski), w rodzinie chłopskiej, przed wojną członek ZMW ,,Wici", od 1943 r. PPR, potem w MO, m. in. jako ko mendant w Skierbieszowie w stopniu kaprala, zginął 20 kwiet nia 1946 r. z rąk ,,Ślepego".
ZMW RP ,,Wici", następnie prezes koła ZSL w Tuczępach, we wrześniu 1939 r. współorganizator Czerwonej Milicji, aresztowany przez Niemców, po zwolnieniu współpracował z oddziałem GL ,,Starego", następnie w PPR, pełniąc służbę w MO w Grabowcu, zginął 21 stycznia 1945 r. w lesie grabowieckim.
Zubiak Leon, syn Pawła, ur. U kwietnia 1926 r. w Grabowcu, w rodzinie robotniczej, w okresie okupacji wysiedlony wraz z rodzicami i skierowany do pracy w gospodarstwie nasiedleńców we wsi Szopinek (powiat zamojski) ucieka i wstępuje do oddzia łu partyzanckiego BCh, potem członek PPR, skierowany do pra cy w PUBP we Włodawie, zginął 22 października 1954 r. pod czas napadu oddziału ,,Jastrzębia".
Zubiak Wacław, syn Michała, ur. 1915 r. w Grabowcu, w ro dzinie chłopskiej, murarz, sekretarz PPR w Grabowcu, członek ZMW, zginął 15 grudnia 1945 r.
S a 1 u k Tomssz, rolnik ze wsi Tuczępy, przed wojną członek ZMW RP ,,Wici", następnie prezes koła ZSL w Tuczępach, we wrześniu 1939 r. współorganizator Czerwonej Milicji, areszto wany przez Niemców, po zwolnieniu współpracował z oddziałem GL ,,Starego", następnie w PPR, pełniąc służbę w MO w Gra bowcu, zginął 21 stycznia 1945 r. w lesie grabowieckim.
Zubiak Leon, syn Pawła, ur. U kwietnia 1926 r. w Grabowcu, w rodzinie robotniczej, w okresie okupacji wysiedlony wraz z rodzicami i skierowany do pracy w gospodarstwie nasiedleńców we wsi Szopinek (powiat zamojski) ucieka i wstępuje do oddzia łu partyzanckiego BCh, potem członek PPR, skierowany do pra cy w PUBP we Włodawie, zginął 22 października 1954 r. pod czas napadu oddziału ,,Jastrzębia".
Zubiak Wacław, syn Michała, ur. 1915 r. w Grabowcu, w ro dzinie chłopskiej, murarz, sekretarz PPR w Grabowcu, członek ZMW, zginął 15 grudnia 1945 r.

Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 22
· Najnowszy użytkownik: doterlepu1976
TPG - ORGANIZACYJNE
CELE TOWARZYSTWA
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY TPG
KORESPONDENCJA
WYDARZENIA

GAZ ŁUPKOWY
WYSTAWY
KONKURSY
DOŻYNKI GMINNE
ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO
WYDARZENIA 2005
WYDARZENIA 2006
WYDARZENIA 2007
WYDARZENIA 2008
WYDARZENIA 2009
WYDARZENIA 2011
WYDARZENIA 2014


 

GRABOWIEC
WZMIANKI HISTORYCZNE
JUBILEUSZE I ROCZNICE
IZBA PAMIĘCI
TWÓRCA LUDOWY
NOCLEGI
STOWRZYSZENIE ABSOLW. LO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
SKOROWIDZE AKT METRYKALNYCH
ROZKŁAD JAZDY BUS..
RESTAURACJA 'AMELIA'

Z ARCHIWUM KLISZ FOTOGRAFICZNYCH

GMINA GRABOWIEC
MAPA GMINY
PLANY ROZWOJU GMINY
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
W MEDIACH O GMINIE
PARAFIA GRABOWIEC
PARAFIA TUCZĘPY
WSPOMNIENIA
HONOROWY OBYWATEL
ZASŁUŻONY OBYWATEL
KOŁO PSZCZELARZY
CMENTARZE
REZERWATY I PARKI
FOTO-GALERIA
FOTOREPORTAŻ
LUDZIE Z PASJĄ
FOTKI TADEUSZA KĄKOLA

GRABOWIEC W INTERNECIE

WSPÓŁDZIAŁAMY

Wygenerowano w sekund: 0.01 trulib.blogspot.com