Nawigacja
SPIS TREŚCI - Władysława Czachórskiego żywot i sprawy

 

Wacław Jaroszyński

Władysława Czachórskiego żywot i sprawy

Motto
Choć kobiet nie lubił - kobiety malował Choć pieniędzy nie miał— antyki skupował Choć nigdzie nie jeździł - na banhofie jadał Choć smakosz znakomity - kuchni nie posiadał.

Redakcja Marek Jędrych
Redakcja techniczna Antoni Dudek
Projekt okładki i stron tytułowych Marta i Zdzisław Kwiatkowscy
Fotografie
Andrzej Chęć, Ewa Daszyńska, Jan Kozicki, Piotr Maciuk, Agnieszka Orzechowska, Ryszard Patorski, Wojciech Prażmowski, Leon Sokołowski, Jadwiga Szponar, Edward Wojtowicz,Teresa Żółtowska-Huszcza, Muzeum Narodowe w Kielcach,
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Na okładce
Fragment obrazu W. Czachórskiego „Zadumana", 1883 r. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie

Skład „Bez Erraty" Zbigniew Dyszczyk © Wacław Jaroszyński, Lublin 2004
ISBN 83-227-2304-0. Wydawnictwo Uniwersytetu Mani Curie-Skłodowskiej
20-031 Lublin, pi. Marii Curie-Skłodowskiej 5
tel. (0-prefiks-81) 537-53-04 www.press.umcs.lublin.pl
Dział Handlowy: tel./faks (0-prejiks-81) 537-53-02. e-mail: ress@ramzes.umcs.lublin.pl

Publikacja ukazała się w roku 60 lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

 



 

SPIS TREŚCI


Część I >> 


- Przedmowa
- Od autora
- Genealogia
- Dzieciństwo
- Lata szkolne 1861-1868
- Studia 1868-1875
- Bawaria i Monachium

 

 



Część II >>

 

- Artyści polscy w Monachium
- Trzyletni okres (1876-1878)
- Wyjazd z kraju

 



Część III

- Życie i twórczość w Monachium 
- Życie i twórczość w Monachium i Grabowczyku
- Wycieczki i inne eskapady- Choroba
- Rok 1880
- Rok 1881

 



Część IV

 

- Dalsze lata w Monachium
- Rok 1888


 

Część V 

 

- Monachium u schyłku XIX wieku.
- Intensywna twórczość, zamiłowania i troski
- Matrymonialny zamiar
- Samotnik

 


 

Część VI

 

- Złe wiadomości
- Rok 1904
- Nieoczekiwana śmierć brata
- Samotnik i wojażer
- Rok 1906
- Pocieszające wieści - Refleksje roku 1907
- Goście z Kraju  

 



Część VII

- Rok 1908 - rozbudzone nadzieje
- Rok 1909
- Nowa praca - marzenie o willi
- Cofanie pamięci
- Czachórski jako człowiek


 

Część VIII 


- Aneks
- Bibliografia
- Spis obrazów Władysława Czachórskiego

 


 


Album - Ilustracje >>

 


Artykuł w "Tygodniku Zamojskim"


część - I >>,

 

część - II >>